دوشنبه, 30 مهر 1397

 

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل:

 

در دو ماه گذشته 9 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده شهرستان اردبیل پر و مسلوب المنفعه شد

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل گفت: در دو ماه گذشته 9 حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه و سه حلقه چاه اضافه برداشت تقلیل منصوبات گردیده است.  

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل گفت: با عزم راسخ این امور و با همکاری نیروی انتظامی، 9 حلقه چاه غیر مجاز از مورخ بیستم مهرماه تا  نهم آذر سال 96 در محدوده شهرستان اردبیل پر و مسلوب المنفعه و 3 حلقه چاه مجاز دارای اضافه برداشت تقلیل منصوبات گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مهندس سلامت عزیزی اعلام کرد: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی، همکاران امور آب و گشت و بازرسی با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی، تعداد 9 حلقه چاه  غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه و 3 حلقه چاه مجاز دارای اضافه برداشت تقلیل منصوبات گردید.

وی در ادامه افزود: با این عملیات از برداشت غیرمجاز سالانه بیش از 1.25 میلیون مترمکعب از آبخوان دشت اردبیل جلوگیری به عمل آمد.

به گفته مهندس عزیزی از ابتدای اجرای عملیات انسداد چاههای غیرمجاز در سال جاری تعداد 34حلقه چاه غیر مجاز مسدود و تعداد 12حلقه چاه مجاز دارای اضافه برداشت، تقلیل منصوبات داده شده است. مجموعاً میزان  صرفه جویی در سال جاری 76 / 2 میلیون متر مکعب می باشد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران