دوشنبه, 30 مهر 1397

 

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین:

 

در دو ماه اخیر 7 حلقه چاه کشاورزی نیمه عمیق پر و مسدود گردید

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین گفت: در طول دو ماه اخیر (مهر و آبان ماه) 7 حلقه چاه کشاورزی نیمه عمیق پر و مسدود گردیده است.  

مهندسرحمت سلیمی با اشاره به مشخصات چاههای انسداد ادامه داد: از 7 حلقه مسدود شده چهار حلقه آن در مهر ماه امسال واقع در روستاهای نمین، نوجه ده و سولا با حجم 150 صرفه جویی هزار متر مکعب را شامل می شود.

وی در خصوص آمار آبان ماه نیز افزود: سه حلقه چاه کشاورزی نیمه عمیق واقع در روستاهای نمین، گرده و سولا با حجم صرفه جویی 66 هزار متر مکعب در سال  پر و انسداد شده و همچنین یک مورد پیشگری از حفر چاه در روستای مهدی پستی اعمال گردیده است.

مهندس سلیمی در پایان به موارد ارسال اخطاریه اشاره کرد و گفت: در این دو ماه اخیر 76 مورد اخطاریه جهت بهره برداران دارای اضافه برداشت از چاههای کشاورزی و معرفی به مرجع قضایی ارسال از طرف اداره منابع آب شهرستان نمین ارسال شده است.  

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران