یکشنبه, 29 مهر 1397

 

به عنوان یکی از مصادیق همکاری های علمی صنعت آب و دانشگاه انجام گرفت؛

 

رونمایی از کتاب «اصول مهندسی پایدار»

در جلسه راهبری تفاهم نامه همکاریهای علمی و تحقیقاتی فیمابین شرکت آب منطقه ای و دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل که دیروز برگزار گردید، پس از تبیین زمینه های همکاریهای و چالش های فنی و اجتماعی پیش روی صنعت آب استان توسط مهندس سلیمان زاده مدیرعامل شرکت و تشریح پتانسیل های دانشگاه آزاد اسلامی توسط دکتر رسولی رئیس دانشگاه برای مساعدت علمی در رفع این چالشها، مهندس بابک خیاط رستمی رئیس گروه تحقیقات شرکت آب منطقه ای اقدامات انجام شده و اقدامات لازم به توجه طرفین در چارچوب تفاهم نامه را برشمرد.  

در ادامه جلسه از کتاب «اصول مهندسی پایدار» تالیف نامبرده به عنوان یکی از مصادیق همکاری با باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد در قالب تفاهم نامه مذکور رونمایی شد.

این کتاب در 80 صفحه و با شمارگان یک هزار جلد به منظور فرهنگسازی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه کشور تالیف شده است. تبیین مفهوم پایداری (از جنبه های سه گانه زیست محیطی، اجتماعی و فنی) در قالب 12 اصل راهنما و تحقق این اصول در 7 پروژه اجرا شده پایدار شامل رشته های مختلف مهندسی، محتوی کتاب را تشکیل می دهد و برای مخاطب عام و نیز برای دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان قابل استفاده می باشد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران