پنجشنبه, 27 دی 1397

 

همراه با مردم غیور سراسر کشور؛

 

مدیرعامل و کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافتند

مدیرعامل و کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل همزمان و همراه با دیگر مردم غیور استان و کشور به صورت دسته جمعی در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافتند.  

در این حرکت هماهنگ و دسته جمعی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و جمعی از کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل دوشادوش سایر هموطنان در راهپیمایی دشمن شکن شرکت کردند.

حرکت دسته جمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل با اطلاع رسانی قبلی راس ساعت 30 / 9 صبح امروز از مقابل ستاد مرکزی شرکت آب منطقه ای اردبیل شروع شد.

کارکنان شرکت آب منطقه ای اردبیل به همراه سایر راهپیمایی کنندگان اردبیلی در پایان راهپیمایی خود بیانیه سراسری راهپیمایی 22 بهمن را با شعارهای الله اکبر تایید کردند.  

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران