چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

رییس اداره منابع آب شهرستان نمین مطرح کرد:

 

صدور اطلاعیه برای حقابه بران آب سطحی در روستاهای تابعه شهرستان نمین

رئیس اداره منابع اب شهرستان نمین اعلام کرد: در راستای عملیاتی نمودن برنامه های وزارت نیرو باعنوان "سازگاری با کم آبی" طی اطلاعیه ای به حقابه بران آب سطحی، نسبت به وضعیت بحرانی و خشکسالی آب آگاهسازی صورت گرفت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این اطلاعیه آمده است: با توجه به پیش بینی احتمال وقوع خشکسالی ناشی از کاهش میزان بارش در شش ماهه دوم سال جاری و به تبع آن کاهش رواناب سطحی در رودخانه ها و کاهش چشمگیر در آبگیری مخازن آبی، جهت کاهش اثرات خشکسالی محتمل و جلوگیری از وارد شدن خسارت به مزارع آبی، لازم است جهت بهره برداری از حداقل منابع آب سطحی موجود ضرورت دارد مواردی از طرف زارعین محترم رعایت گردد.

در بخشی از مواردهای یاد شده آمده است:

1. پرهیز از کشت محصولات زارعی پر مصرف (سیب زمینی، چغندر قند و...) و در جهت مدیریت مصرف آب جایگزین کردن محصولات کم مصرف از جهت استفاده آب کشاورزی

2. کاهش اراضی تحت کشت آبی، متناسب با کاهش روان آب در رودخانه ها و سایر منابع آبی

3. استفاده از طرح های نوین آبیاری

4.همکاری با میراب های منتخب آب منطقه ای

5. خودداری از نصب هرگونه موتور تلمبه غیرمجاز و فاقد پروانه در امتداد رودخانه ها و یا حواشی مخازن سدها ...  

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران