چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل خبر داد؛

 

سه حلقه چاه غیر مجاز در سال 97 پر و مسدود گردید

طبق گزارش امور منابع آب شهرستان اردبیل مدیر امور منابع آب این شهرستان گفت: با عزم راسخ این امور و با همکاری نیروی انتظامی، 11 حلقه چاه کشاورزی دارای اضافه برداشت تقلیل منصوبات شده و سه حلقه چاه غیر مجاز در فرودین و اردیبهشت ماه سال 97 در محدوده شهرستان اردبیل پر و مسدود گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل اعلام کرد: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی، همکاران امور آب و گشت و بازرسی با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی ، تعداد 11حلقه چاه دارای اضافه برداشت تقلیل منصوبات شده و سه حلقه چاه غیر مجاز نیز انسداد گردیده است.

مهندس ایوب ورقایی در ادامه افزود: با این عملیات از برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی سالانه بیش از 3/1 میلیون مترمکعب از آبخوان دشت اردبیل جلوگیری به عمل آمد. وی خاطر نشان کرد: برداشت های بی رویه آب سبب افت سطح آب زیرزمینی شده است و کاهش آب های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فرو چاله ، فرونشست زمین ، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع ، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی کند و این امور براساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می کند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران