چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین:

 

فعالیت دو ماهه سالجاری در راستای طرح احیا و تعادل بخشی قابل توجه است

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین با اشاره به عملکرد دو ماهه طرح احیا و تعادل بخشی تشریح کرد: فعالیت دو ماهه این اداره در سالجاری در راستای طرح احیا و تعادل بخشی چشمگیر و قابل توجه است.  

به گزارش اداره منابع آب شهرستان نمین مهندس رحمت سلیمی با توجه به میزان صرفه جویی حاصل از انسداد 6 حلقه چاه نیمه عمیق کشاورزی افزود: میزان صرفه جویی حاصل از انسداد چاههای غیر مجاز در دو ماهه امسال صد و ده هزار و صد متر مکعب در سال است که این آمار قابل توجهی است.

سلیمی در خصوص تمدید اعتبار پروانه گفت: اداره منابع آب شهرستان نمین نسبت به تمدید اعتبار پروانه تعدیل شده کشاورزی از طریق سامانه ساماب شامل 71 مورد و همچنین 6 مورد تمدید اعتبار پروانه صنعتی اقدام نموده است.

رئیس اداره منابع اب شهرستان نمین به نصب کنتور هوشمند اشاره کرد و ادامه داد: در سال 97 برای اولین بار اداره یاد شده در این شهرستان اقدام به نصب کنتور هوشمند حجمی دیزلی تعداد 2 دستگاه در شهر آبی بیگلو کرده و امیدوار است این رقم در پایان سال افزایش یابد.

سلیمی در پایان اظهار کرد: دشت ممنوعه اردبیل هم اکنون با بیش از 672 میلیون متر مکعب کسری مخزن مواجه است که در این خصوص نیاز مجدانه به همکاری مصرف کنندگان و علی الخصوص کشاورزان محترم دارد.   

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران