یکشنبه, 5 خرداد 1398

 

با حضور فرماندار شهرستان نمین:

 

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع، مجاری و تاسیسات آبی شهرستان نمین در سالجاری برگزار شد

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع، مجاری و تاسیسات آبی نمین با حضور فرمانداری شهرستان نمین در ساختمان فرمانداری این شهرستان برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل؛ عاطف ناصری بر حفظ منابع آب زیر زمینی و نظارت جدی بر نحوه استفاده آن در شهرک صنعتی دو اردبیل تاکید کرد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین نحوه اجرای درست قانون تعیین تکلیف چاههای محفوره قبل از سال 85 توسط مجری طرح احیا و تعادل بخشی تشریح و بر استاندار سازی پساب تولیدی در شهرک صنعتی دو و چگونگی تخصیص آن اشاره کرد.

رحمت سلیمی در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب زیر زمینی به اهم فعالیت های سالجاری اشاره کرد و گفت: در سالجاری اداره منابع آب شهرستان نمین شش حلقه چاه کشاورزی نیمه عمیق غیرمجاز  را مسدود و دو دستگاه کنتور حجمی هوشمند دیزلی را نصب کرده است.

سلیمی به همکاری همه جانبه اداره منابع آب شهرستان نمین با دادستان این شهرستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعداد 9 حکم قضایی انسداد چاههای غیر مجاز در دست اداره یاد شده است که در اسرع وقت به مسدود این چاهها اقدام خواهد کرد.

در پایان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین با توجه به برنامه عملیاتی تشریح کرد: در سال 97 حداقل هزار هکتار زمین کشاورزی تحت فشار اراضی پایاب، چاههای کشاورزی و سدهای ذخیره به زیر کشت رفته است.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران