پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

تهیه مستندات و شناسایی پتانسیل ها و قابلیت های صنعت آب استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از تهیه مستندات و شناسایی پتانسیل ها و قابلیت های صنعت آب استان خبر داد و افزود: با تهیه این مستندات و قابلیت ها بخش مختلف و مرتبط این شرکت آماده سرمایه گذاری بخش خصوصی است.  

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از تهیه مستندات و شناسایی پتانسیل ها و قابلیت های صنعت آب استان خبر داد و افزود: با تهیه این مستندات و قابلیت ها بخش مختلف و مرتبط این شرکت آماده سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

علی حیدری از جمله حوزه های آماده سرمایه گذاری در بخش آب را پرورش آبزیان در دریاچه های سدها عنوان کرد و تصریح کرد: ایجاد گنجینه و موزه آب و معرفی پیشینه صنعت آب، احداث و بهره برداری از سد و شبکه، احداث و بهره برداری از تاسیسات تفریحی و گردشگری در حوزه آبهای گرم و ایجاد کارخانجات بسته بندی آب  از دیگر پتانسیل های آماده سرمایه گذاری در بخش آب است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت کلیه شرکت های سرمایه گذار و علاقمند به توسعه استان بویژه در بخش آب و کشاورزی و گردشگری مرتبط با آبهای گرم، گفت: شرکت آب منطقه ای از کلیه طرح های اشتغال زا  در بخش آب حمایت می کند.

حیدری از اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی سرمایه گذاری در بخش آب خبر داد و افزود: این اقدام که برای اولین بار در کشور و در شرکت آب منطقه ای اردبیل صورت گرفته است، می تواند راهگشای معرفی بهتر و مؤثرتر و کم هزینه تر جهت ارائه بسته های سرمایه گذاری به سرمایه داران باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در پایان با اعلام اینکه گروه سرمایه گذاری این شرکت تجربیات ارزنده ای در زمینه جلب و هدایت سرمایه گذاران در چارچوب قوانین موجود در اختیار دارد گفت: آمادگی داریم این تجربیات را در اختیار کلیه شرکت های آب منطقه ای قرار دهیم.

منبع خبر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل خبر داد:

دیدگاه کاربران