چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

 

نشست مشترک مدیرعامل جدید با معاونت ها، مسئولین واحدها و کارکنان

نشست مشترک مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه ای اردبیل با معاونت ها، مسئولین واحدها و کارکنان شرکت جهت هم اندیشی و بررسی مسایل شرکت برگزار شد.  

نشست مشترک مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه ای اردبیل با معاونت ها، مسئولین واحدها و کارکنان شرکت جهت هم اندیشی و بررسی مسایل شرکت برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی، در این جلسه مشترک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل از معاونت ها، مسئولین واحدها و کارکنان شرکت خواست تا با همدلی و همکاری در جهت رسیدن به اهداف عالیه شرکت برنامه ریزی داشته باشند.

مهندس نجفیان با اشاره به نامگذاری سال 90 از طرف مقام معظم رهبری به نام سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: با برنامه ریزی درست و مناسب و هم اندیشی و همکاری و همدلی می توان در جهت دستیابی به اهداف بلند و عالیه شرکت دست یافت.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود لزوم توجه به طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت را ضروری دانست و از کلیه همکاران خواستار توجه به تکریم ارباب رجوع و همدیگر در شرکت شد.

منبع خبر: در شرکت آب منطقه ای اردبیل صورت گرفت؛

دیدگاه کاربران