پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

گام بلند برای جذب اعتبارات بخش خصوصی

در راستای تاکیدات برنامه پنجم توسعه و لزوم تجهیز منابع مالی طرح های آب از اعتباراتی به غیر از اعتبارات عمومی دولتی، شرکت آب منطقه ای اردبیل گام های بلندی را برای جذب اعتبارات بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی و اوراق مشارکت برداشته است.  

در راستای تاکیدات برنامه پنجم توسعه و لزوم تجهیز منابع مالی طرح های آب از اعتباراتی به غیر از اعتبارات عمومی دولتی، شرکت آب منطقه ای اردبیل گام های بلندی را برای جذب اعتبارات بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی و اوراق مشارکت برداشته است.

مدیر تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی شرکت آب منطقه ای اردبیل با اعلام این خبر، تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام گرفته در این راستا و اقدامات صورت گرفته در شرکت آب منطقه ای نوید سرآمدی شرکت را در جهت جلب رضایت زارعین و باغداران و اتمام به موقع طرح های توسعه می دهد.

وی اضافه کرد: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از طرف مقام معظم رهبری و  با توجه به اینکه یکی از سیاست های اصلی شرکت در سال اخیر جذب اعتبارات از بخش خصوصی برای رونق دادن به فعالیت های شرکت می باشد، از کلیه فعالین بخش خصوصی جهت مشارکت در طرح های عمرانی شرکت دعوت به عمل می آید.

منبع خبر: مدیر تجهیز منابع مالی و مشارکتهای مردمی شرکت آب منطقه ای اردبیل خبر داد؛

دیدگاه کاربران