یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 

دبی چشمه قینرجه نیر افزایش یافت

به همت دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل، به دنبال انجام عملیات بهسازی مظهر چشمه قینرجه نیر دبی این رودخانه از 6/1 لیتر در ثانیه به 16 لیتر در ثانیه افزایش یافت.  

به همت دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل، به دنبال انجام عملیات بهسازی مظهر چشمه قینرجه نیر دبی این رودخانه از 6/1 لیتر در ثانیه به 16 لیتر در ثانیه افزایش یافت.

بر پایه همین گزارش دمای این چشمه طبیعی هم که قبل از عملیات بهسازی 62 درجه سانتی گراد بود به 66 درجه سانتی گراد افزایش یافته است.

دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای از اول اجرای طرح نقش بسزایی در امر اندازه گیری دبی و دمای مستمر این چشمه داشته است.

گفتنی است عملیات بهسازی این چشمه در شهریور ماه سالجاری و در عرض 5 روز اتفاق افتاد.

منبع خبر: با انجام عملیات بهسازی

دیدگاه کاربران