چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

 

25 میلیون متر مکعب از آبهای خروجی شبکه ی مغان به چرخه ی بهره برداری بازگردانده شد

مدیر امور منابع آب مغان در مراسم افتتاح پروژه ی "بازگردانی بخشی از آبهای خروجی از شبکه ی مغان به چرخه ی بهره برداری " تصریح کرد: 25 میلیون متر مکعب از آبهای خروجی شبکه ی مغان به چرخه ی بهره برداری بازگردانده شد.  

مدیر امور منابع آب مغان در مراسم افتتاح پروژه ی "بازگردانی بخشی از آبهای خروجی از شبکه ی مغان به چرخه ی بهره برداری " تصریح کرد: 25 میلیون متر مکعب از آبهای خروجی شبکه ی مغان به چرخه ی بهره برداری بازگردانده شد.

مدیر امور منابع آب مغان در مراسم افتتاح پروژه ی "بازگردانی بخشی از آبهای خروجی از شبکه ی مغان به چرخه ی بهره برداری " که با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، فرماندار شهرستان پارس آباد، نماینده ی مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار ،مدیر عامل شرکت بهره برداری، تعدادی از مسئولین شهرستان، زارعین منطقه و کارکنان امور آب و شرکت بهره برداری مغان برگزار گردید اظهار داشت: سالانه حجم زیادی از آبهای وارده به شبکه ی مغان عمدتاً به چهار دلیل شیب نامناسب اراضی در بخشهایی از شبکه، سطحی بودن سیستم آبیاری و توسعه نیافتگی سیستم آبیاری نوین در شبکه، عدم آبیاری شبانه در سطح وسیعی از شبکه و همچنین خاکی بودن بخش عمده ای از کانال اصلی، بصورت پایاب به مسیل ها و زهکشهای اصلی شبکه ی مغان جاری و با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه از بابت قرارگیری در مرز از دسترس کشور خارج می گردد.

مهندس شهبازی افزود: این در حالی است که به استناد نمونه برداریهای انجام گرفته این آبها از کیفیت خیلی مناسبی برای آبیاری برخوردار بوده و بازگردانی آن به شبکه خصوصاً در مواقع بروز بحران خشکسالی و ... در حوضه، می تواند نقش بسزایی را در جبران کمبودها ایفا نماید.

ویعنوان کرد: در طرحی که اخیراً با تلاش و کوشش شبانه روزی پرسنل خدوم امور منابع آب مغان و شرکت بهره برداری در طی یک ماه به اجرا در آمد سالانه 25 میلیون متر مکعب از آبهای خروجی شبکه ی مغان با احداث کانالی با ظرفیت 4 متر مکعب در ثانیه وبطول 600 متر از مسیل اصلی موسوم به باکس 3 به کانال اصلی A  انتقال داده خواهد شد.

شهبازی در تبیین ارزش پروژه تصریح کرد: برای مهار ،انتقال و ذخیره سازی دقیقاً همین میزان آب در منطقه ای در همسایگی مغان طرحی مشتمل بر بند انحرافی ، کانال آب آوری به طول 15 کیلومتر و سد مخزنی به حجم 25 میلیون متر مکعب در مدت 5 سال اجرا گردیده که ارزش طرح مزبور بالغ بر 40 میلیارد تومان گردیده است. در حالی که ما با صرف صرفاً 130 میلیون تومان آنهم در مدت یک ماه توانسته ایم این میزان از آبهای خروجی از کشور را به مدار آبیاری و تولیدات کشور و منطقه بازگردانیم .

مدیر امور منابع آب مغان خاطر نشان کرد: با آغاز بهره برداری از این پروژه و با احتساب پروژه های مشابهی که در سال گذشته و چند سال اخیر در سطح شبکه انجام گرفته حجم کل آبهای خروجی بازگردانی شده از مرز 40 میلیون متر مکعب در سال گذشت .

در پایان مراسم از زحمات کلیه ی همکاران تاثیر گذار امور آب مغان و شرکت بهره برداری در اجرای پروژه ، با اهدا لوح سپاس و هدایایی قدردانی بعمل آمد.

منبع خبر: مدیر امور منابع آب مغان خبر داد:

دیدگاه کاربران