سه‌شنبه, 24 مهر 1397

 

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل مطرح کرد:

 

افزایش 43 درصدی بارش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: با بارش هایی که اوایل سال جاری در سطح استان اتفاق افتاد، بیش از 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بارندگی در استان را شاهد هستیم.  

مهندس رضا غفاری تصریح کرد: بر اساس سنجش میزان بارندگی از 20 ایستگاه سطح استان، میزان بارش از اول سال آبی 93-94 تا پانزدهم فروردین ماه سال جاری 240.5 میلیمتر می باشد که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی 92-93، 43.8 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی همچنین اظهار داشت: بر اساس برآورد آماری از میزان بارش های سال آبی امسال در مقایسه با آمار بلند مدت افزایش 32.3 درصدی را در سطح استان شاهد هستیم.

مهندس غفاری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در بررسی های ما از میزان بارش های امسال شهرستان بیله سوار با 288.4 میلیمتر بیشترین بارش ها و شهرستان کوثر با 188.3 میلیمتر کمترین بارش ها را داشته اند.

 مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل در پایان گفت: بر اساس آمارهای برآورد شده میانگین بارش ها در طول سال آبی 93-94، 240.5 میلیمتر در سطح استان بارش اتفاق افتاده است.

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران