چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اردبیل:

 

سد بفراجرد خلخال امسال آبگیری می شود

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای اردبیل از آبگیری سد خانقاه بفراجرد خلخال در طول سال جاری خبر داد.  

بهروز پورمهر در نشستی با فرماندار خلخال افزود: امسال برای ادامه عملیات اجرایی پروژه در حال احداث سد بفراجرد خلخال 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی - استانی تخصیص یافته است.

وی گفت: با تخصیص اعتبار مذکور و با توجه به وضعیت مناسب پیمانکار و پیشرفت فیزیکی مطلوب پروژه پیش بینی می شود عملیات اجرایی این سد تا پایان فصل کاری امسال صورت گیرد.

وی اظهار کرد: سد خاکی خانقاه بفراجرد خلخال با گنجایش مخزن شش میلیون مترمکعب آب با هدف تامین آب آشامیدنی شهر خلخال و تعدادی از روستاهای حوالی سد در میان مدت احداث و با اجرای پروژه های خط انتقال و تصفیه خانه در آینده نزدیک بهره برداری خواهد شد.

وی همچنین از پایان کار مطالعات سد شهید عمران پستی هشجین، پایان کار فاز اول مطالعات سد 'نیاخرم' و در دست اجرابودن فاز اول مطالعات سد 'مجره' خلخال خبر داد و افزود: در صورت تامین اعتبار مطالعات سدهای فوق در سال جاری به اتمام خواهد رسید.

علی نظری فرماندار خلخال هم در این نشست با تاکید بر تسریع در عملیات اجرای پروژه سد بفراجرد خواستار مشخص شدن سهم صنعت خلخال از آب تولیدی این شهرستان شد.

وی گفت: یکی از بسترهای مهم توسعه خلخال زمینه سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت این شهرستان است که این امر نیاز به تامین آب مورد نیاز صنایع ایجاد شده خواهد داشت.

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران