یکشنبه, 5 خرداد 1398
 
 
کد سند:   96/ط/10  
مشخصات آگهی
 موضوع: احداث کانال اصلی از کیلومتر 700+15 تا 600+18 بعد از مخزن جعفرآباد و احداث شبکه اصلی واحد عمرانی چهارم خداآفرین بلوکهای آبیاری z5،z6وz7و احداث ایستگاههای پمپاژ
تشریح:

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

احداث کانال اصلی از کیلومتر 700+15 تا 600+18 بعد از مخزن جعفرآباد و احداث شبکه اصلی واحد عمرانی چهارم خداآفرین بلوکهای آبیاری z5،z6وz7و احداث ایستگاههای پمپاژ  

3

محل اجرای کار

استان اردبیل ، شهرستان بیله سوار  

4

مدت اجرای کار

12 ماه شمسی

5

مبلغ برآورد اولیه

در حدود 700 میلیارد ریال بر اساس فهرست بهاء سال96 از محل اعتبارات عمرانی

6

رشته و گروه پیمانکار

حداقل پایه 2 و 1رشته آب

7

مشاور

شرکت مهندسین  مشاور توان آب

8

محل تهیه اسناد ارزیابی کیفی

مهندسین مشاور توان آب – تهران – سعادت آباد -خیابان ارغوان شرقی – ساحل یک – پلاک14تلفن 88699048و88696280

9

مهلت تهیه اسناد اسناد ارزیابی کیفی

از مورخ 03 /08/1396لغایت   08/08/1396  

10

زمان تسلیم اسناد تکمیل شده

تا ساعت 14:00 روزدوشنبه  مورخ  22/08/1396

11

محل تسلیم اسناد تکمیل شده

اردبیل ، میدان ارتش ،  شرکت آب منطقه ای اردبیل ، دفتر قراردادها

 

 

     ضمناَ هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

 

                                                                     روابط عمومی

                                                                                                                     شرکت آب منطقه ای اردبیل

Web site : www.arrw.ir                                                                  

 

Email : info@arrw.ir                                                                                                 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای اردبیل
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: شهرستان بیله سوار
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: فرصت امروز
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 970