یکشنبه, 5 خرداد 1398
 
 
کد سند:    
ساماندهی رودخانه برزند چای در محدوده روستای توسانلو و نصرالله بیگلو
مشخصات آگهی
 موضوع: ساماندهی رودخانه برزند چای در محدوده روستای توسانلو و نصرالله بیگلو
تشریح:

هر قطره صرفه جویی من، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد.

نوع آگهی: مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره :  11/ط/96

تاریخ : 30/07/1396

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

ساماندهی رودخانه برزند چای در محدوده روستای توسانلو و نصراله بیگلو  

3

محل اجرای کار

استان اردبیل ، شهرستان گرمی  

4

مدت اجرای کار

6 ماه شمسی

5

مبلغ برآورد اولیه

در حدود 3/26 میلیارد ریال بر اساس فهرست بهاء سال96 از محل اعتبارات عمرانی

6

رشته و گروه پیمانکار

حداقل پایه 5رشته آب

7

محل تهیه اسناد ارزیابی کیفی

با دردست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی : اردبیل – میدان ارتش – شرکت آب منطقه ای اردبیل دفتر قراردادها طبقه دوم ویا از طریق سایت شرکت آب منطقه ای اردبیل به نشانی www.arrw.irقسمت مناقصات دریافت نمایند

8

مهلت تهیه اسناد اسناد ارزیابی کیفی

از مورخ 07 /08/1396لغایت   11/08/1396  

9

زمان تسلیم اسناد تکمیل شده

تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه  مورخ  25/08/1396

10

محل تسلیم اسناد تکمیل شده

اردبیل ، میدان ارتش ،  شرکت آب منطقه ای اردبیل ، دفتر قراردادها

 
واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 883