یکشنبه, 5 خرداد 1398
 
 
کد سند:   12/ط/96  
مرمت و بهسازی تاسیسات آبی استان اردبیل
مشخصات آگهی
 موضوع: مرمت و بهسازی تاسیسات آبی استان اردبیل
تشریح:

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

مرمت و بهسازی تاسیسات آبی استان اردبیل   

3

محل اجرای کار

استان اردبیل –شهرستانهای (اردبیل-مشکین شهر- خلخال-نمین)

4

مدت اجرای کار

6 ماه شمسی

5

مبلغ برآورد اولیه

  1. شبکه یامچی و بند الماس 4میلیارد ریال
  2. ساحل بندی جزیره ضلع غربی دریاچه شورابیل3میلیارد ریال.
  3. بند انحرافی و شبکه قوریچای 3میلیارد ریال.
  4. آبگیر آب شرب مشگین شهر6میلیارد ریال.
  5. ایستگاه پمپاژ شهر کلور5/1میلیارد ریال.
  6. سد سقزچی نمین4میلیارد ریال.    7- سایر.

6

رشته و گروه پیمانکار

حداقل پایه 5 رشته آب

7

مشاور

شرکت مهندسین  مشاور آذربند ساز اردبیل

8

محل تهیه اسناد ارزیابی کیفی

مهندسین مشاور آذربند ساز اردبیل – اردبیل – میدان باکری ،ساختمان خورشیدواحد 25تلفن33511653-045

9

مهلت تهیه اسناد اسناد ارزیابی کیفی

از مورخ 25 /1396/08لغایت   1396/09/02  

10

زمان تسلیم اسناد تکمیل شده

تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه  مورخ  1396/09/113

11

محل تسلیم اسناد تکمیل شده

اردبیل ، میدان ارتش ،  شرکت آب منطقه ای اردبیل ، دفتر قراردادها

 

 

     ضمناَ هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.                                                      روابط عمومی

                                                                                                                     شرکت آب منطقه ای اردبیل

Web site : www.arrw.ir                                                                  

 

Email : info@arrw.ir           

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای اردبیل
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: استان اردبیل
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 633