یکشنبه, 5 خرداد 1398
 
 
کد سند:   9615  
عملیات نصب سیستم کنترل مرکزی و تله متری سد بفراجرد
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات نصب سیستم کنترل مرکزی و تله متری سد بفراجرد
تشریح:

هر قطره صرفه جویی من، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد.

نوع آگهی: مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شماره :  15/ط/96

تاریخ : 12/09/1396

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

عملیات نصب سیستم کنترل مرکزی و تله متری سد بفراجرد  

3

محل اجرای کار

استان اردبیل ، شهرستان خلخال  

4

مدت اجرای کار

18 ماه شمسی

5

مبلغ برآورد اولیه

سفید (blank)

6

رشته و گروه پیمانکار

حداقل پایه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات

7

مشاور

شرکت مهندسین  مشاور فراز آب

8

محل تهیه اسناد ارزیابی کیفی

مهندسین مشاور فراز آب – تبریز- دروازه تهران – خیابان آذری- دانش شرقی پلاک4 تلفن 33316714-041

9

مهلت تهیه اسناد اسناد ارزیابی کیفی

از مورخ 14 /09/1396لغایت   21/09/1396  

10

زمان تسلیم اسناد تکمیل شده

تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه  مورخ  06/10/1396

11

محل تسلیم اسناد تکمیل شده

اردبیل ، میدان ارتش ،  شرکت آب منطقه ای اردبیل ، دفتر قراردادها

12

نحوه پرداخت مطالبات به صورت اوراق اسناد خزانه جمهوری اسلامی یا اوراق مشارکت خواهدبود.

 

 

     ضمناَ هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

 

                                                                     روابط عمومی

                                                                                                                     شرکت آب منطقه ای اردبیل

Web site : www.arrw.ir                                                                  

 
Email : info@arrw.ir                                                                                                 
واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای اردبیل
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: شهرستان خلخال
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: بشارت نو
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 449