یکشنبه, 5 خرداد 1398
 
 
کد سند:   9616  
عملیات اجرائی مقطع کنترل سد احمد بیگلو
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات اجرائی مقطع کنترل سد احمد بیگلو
تشریح:

نوع آگهی: مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی

شماره :  16/ط/96

تاریخ :  16/09/1396

1

نام و نشانی کارفرما

شرکت آب منطقه ای اردبیل ، به نشانی اردبیل میدان ارتش

2

موضوع مناقصه

عملیات اجرائی مقطع کنترل سد احمد بیگلو

3

نوع مناقصه

عمومی یک مرحله ای با فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران

4

محل اجرای کار

استان اردبیل – مشگین شهر – سد احمدبیگلو

5

مدت اجرای کار

9 ماه

6

مبلغ برآورد اولیه

برابر 390/918/370/5 ریال براساس فهرست بهای سال1396

7

رشته و گروه پیمانکار

حد اقل پایه 5 رشته آب

8

مهلت تهیه اسناد

از تاریخ 20/09/1396لغایت 25 /09/1396 تا ساعت14:00

9

محل دریافت اسناد

اردبیل – شرکت مهندسین مشاور آذرثقال- میدان جانبازان- اول خیابان شهید باکری – ساختمان پنجم جنوبی – طبقه 3 پلاک9 تلفن 33518291-045

10

زمان تسلیم اسناد تکمیل شده

حداکثر تا ساعت 140:00 روز شنبه مورخ 11/10/1396

11

محل تسلیم اسناد تکمیل شده

اردبیل ، میدان ارتش ،  شرکت آب منطقه ای اردبیل ، دفتر قرار دادها

 

 

     ضمناَ هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.    

 

                                                                     روابط عمومی

                                                                                                                     شرکت آب منطقه ای اردبیل

Web site : www.arrw.ir                                                                  

 
Email : info@arrw.ir                                                                                      
واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای اردبیل
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: مشکین شهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: تفاهم
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 469