یکشنبه, 5 خرداد 1398
 
 
کد سند:   9616  
ایجاد اکیپهای گشت و بازرسی از منابع آب استان
مشخصات آگهی
 موضوع: اکیپهای گشت و بازرسی از منابع آب استان
تشریح:

1

آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی مشاوران

در اجرای بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی (آیین نامه خرید خدمات مشاور) ، شرکت آب منطقه ای اردبیل در نظر دارد انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت  و بازرسی از منابع آب درسطح استان اردبیل را از طریق فراخوان عمومی به مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط فراخوان:

  1. نام کارفرما : شرکت آب منطقه ای اردبیل به نشانی اردبیل ، میدان ارتش ، کد پستی 5619667619
  2. موضوع خدمات : انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت  و بازرسی از منابع آب درسطح استان اردبیل   
  3. برآورد تقریبی خدمات: در حدود 14میلیارد ریال
  4. مدت زمان انجام خدمات :  12 (دوازده) ماه
  5. پایه و رشته مورد نیاز : شرکت هایی که از سازمان برنامه و بودجه کشور  پایه1و 2 رشته آبیاری وزهکشی را  دارند می توانند  شرکت نمایند.
  6. محل دریافت اسناد : اردبیل – میدان ارتش ، شرکت آب منطقه ای اردبیل  - طبقه دوم دفتر قراردادها یا از طریق وب سایت www.arrw.ir      قسمت مزایده و مناقصه
  7. مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  12/10/96 لغایت 17/10/96
  8. مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 14:00روز شنبه مورخ  30/10/1396می باشد.
  9. محل تحویل اسناد تکمیل شده: اردبیل – میدان ارتش – شرکت آب منطقه ای اردبیل -  دفتر قراردادها  - تلفن : 33729058-045
  • هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

                                                                        روابط عمومی  شرکت آب منطقه ای اردبیل

Web site : www.arrw.ir                                                                  Email : info@arrw.ir                                   


 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی ئ-جاری
محل اجرای پروژه: استان اردبیل
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: تفاهم
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1396/10/11
تاریخ آغاز: 1396/10/30
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1396/10/30
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 498