چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
 
کد سند:   9612  
اجرای عملیات نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ آب سد خورشید آباد واقع در روستای خورشیدآباد شهرستان مشگین شهر
مشخصات آگهی
 موضوع: اجرای عملیات نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ آب سد خورشید آباد واقع در روستای خورشیدآباد شهرستان مشگین شهر
تشریح:

مناقصه بصورت معامله متوسط می باسد و پیمانکاران بومی می توانند شرکت نمایند. تار تاریخ 139611/12اعتبار پیشنهاد قیمت می باشد. 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: شهرستان مشکین شهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: از طریق سایت سامانه تدارکات دولت الکترونیکی (سامانه ستاد)
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 309