چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
 
کد سند:   9614  
انجام و ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری از ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده استان اردبیل
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام و ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری از ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده استان اردبیل
تشریح:

پیمانکاران بومی استان اردبیل می توانند از طریق سامانه ستاد اسناد را دریافت نموده و تارتاریخ 139611/12 پیشنهاد قیمت ارائه نمایند. 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای اردبیل
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: جاری
محل اجرای پروژه: در سطح استان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: از طریق سامانه ستاد اسناد منتشر شده است .
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 309