چهارشنبه, 29 اسفند 1397
 
 
کد سند:   9606  
مرمت و بهسازی ایستگاه پمپااژ کلور
مشخصات آگهی
 موضوع: مرمت و بهسازی ایستگاه پمپااژ کلور
تشریح:

از طریق سامانه ستاد شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5 رشته تاسیسیات و تجهیزات دارند می توانند شرکت نمایند ضمنا" قستمی از مدارک به دلیل حجم زیاد بارگذاری نشده است شرکت کنندگان جهت دریافت آن به دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای اردبیل مراجعه نمایند . 

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: عمرانی
محل اجرای پروژه: کلور
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: از طریق سامانه ستاد
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 447