دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
13/ت/93 تهیه، حمل و باراندازی پمپ، دیزل ژنراتور و تجهیزات جانبی موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی واقع درسطح استان اردبیل. مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 703

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/03

بازدید:703

11/ت/93 مزایده آبدرمانی آبگرم معدنی سردابه مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 1393/12/20 903

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/02

بازدید:903