دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
17/ت/93 خرید و بارگیری ، حمل و باراندازی لوله GRP پروژه خط انتقال آب از تصفیه خانه مشگین شهر تا فخرآباد مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 497

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/01/22

بازدید:497