دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی ایستگاههای پمپاژ و شبکه اصلی آبیاری واحدهای 1و5و6 ناحیه عمرانی دوم خداآفرین مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/03/19 871

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/31

بازدید:871

خدمات مهندسی مطالعات تکمیلی مرحله یکم ،مطالعات اجتماعی و مشارکت و نظام بهره برداری و مطالعات مرحله دوم طرح شبکه اصلی و فرعی ابیاری و زهکشی واحد عمرانی چهارم پایاب سد خداآفرین در استان اردبیل مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/02/31 852

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/14

بازدید:852

اصلاح و بازسازی زهکش LKدرمحدوده پارس آباد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/02/20 736

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/02

بازدید:736

تجهیزات هیدرومکانیکی آبگیرهای شرب سد اردبیل مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 572

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/02

بازدید:572