دوشنبه, 30 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجاره 70 هکتار زمین مزروعی برای زراعت در سال زراعی 95-94 مزایده یك مرحله‌ای امور تدارکات و خدمات پشتیبانی 441

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/21

بازدید:441

22/ط/94 انجام عملیات حفاری چاههای پیزومتری در محدوده مطالعاتی اردبیل مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/08 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/20

بازدید:527

20/ط/94 انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری وزهکشی مغان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/08/30 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/16

بازدید:481

20/ط/94 تهیه و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال تلبمه خانه های سایتهای B و Cطرح آبرسانی نمین و عنبران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1394/09/01 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/13

بازدید:532