دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش یک دستگاه بیل بکهو (بکهو لودر) مازاد مزایده یك مرحله‌ای امورتدارکات و خدمات پشتیبانی 959

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/27

بازدید:959