دوشنبه, 25 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
07/ط/96 احداث خط 132کیلوولت دو مداره دو باندل ناحیه عمرانی سوم خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/18 321

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/29

بازدید:321

05/ط/96 تجدید -تهیه و نصب تجهیزات تلبمه خانه های سایتهای B و Cطرح آبرسانی نمین و عنبران مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/10 401

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:401

06/ط/96 احداث ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری وزهکشی اراضی باقیمانده (قسمت دوم) و ساختمانهای کمپ واحد عمرانی سوم خداآفرین مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/04/08 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/18

بازدید:549