دوشنبه, 30 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
09/ط/96 احداث و تکمیل عملیات اجرایی شبکه درجه 2،ایستگاههای پمپاژ و تاسیسات مربوطه قسمت اول طرح شبکه آبیاری وزهکشی سبلان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 565

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/25

بازدید:565

08/ط/96 انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری وزهکشی یامچی ،سقزچی و علی بلاغی در قالب پیمان جامع مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/05/17 292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/25

بازدید:292

08/ط/96 انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری وزهکشی یامچی ،سقزچی و علی بلاغی در قالب پیمان جامع مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/25

بازدید:110