یکشنبه, 29 مهر 1397

 

 گروه: در حال اجرا
شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو
اهداف طرح : - انتقال آب تنظیم شده سد مخزنی احمدبیگلو به اراضی زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو - توسعه 2035 هکتار از اراضی گستره طرح ، توسط شبکه مدرن آبیاری و زهکشی تحت فشار - بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه

 

تاریخ شروع : 1390/11/11  |  تاریخ پایان : 1397/12/28

مجری طرح : هوشنگ خلفی زاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 88   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد معیشتی عنبران
اهداف طرح : - کنترل سیلاب؛ تغذیه چاه ها و چشمه های پایین دست ، تامین حقابه کشاورزی پایین دست و گردشگری

 

تاریخ شروع : 1391/07/18  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : محسن رئیسی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 15   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد مخزنی عمارت
اهداف طرح : - تامین آب شرب شهرها و روستاهای منطقه به میزان 15میلیون مترمکعب - تامین آب کشاورزی اراضی توسعه و بهبود شهرستان های گرمی و پارس آباد به میزان 9150 هکتار (75 میلیون مترمکعب) - تامین 1/28 میلیون مترمکعب برای پایداری جریان و محیط زیست - ایجاد اشتغال برای 4230 نفر - ایجاد جاذبه های توریستی – جلوگیری از مهاجرت اهالی شهرستان های گرمی و پارس آباد

 

تاریخ شروع : 1385/07/16  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : سید نادر زکوی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 88   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد مخزنی تازه کند
اهداف طرح : - تامین آب شرب (5/2 میلیون مترمکعب) ، صنعت (5/0 میلیون مترمکعب)، محیط زیست (9/1 میلیون مترمکعب) و بهبود اراضی منطقه به میزان 507 هکتار (6/3 میلیون مترمکعب)

 

تاریخ شروع : 1391/02/12  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : حجت پورعزیز                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 91   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
آبرسانی به نمین و عنبران
آبرسانی به نمین و عنبران با هدف تامین آب شرب بهداشتی شهر های نمین(19984نفر ) و عنبران(8758نفر) و روستاهای شامل : جید ،گلش،مین آباد،میرزانق و عنبران علیا(3604نفر) تا افق1425و(اولویت اول حدود 10 الی 20 لیتر در ثانیه تامین آب شرب شهر عنبران احداث ایستگاه پمپاژسه راهی نمین وعنبران به ظرفیت 70لیتر در ثانیه و مخزن 400متر مکعب )

 

تاریخ شروع : 1391/04/13  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : جبرائیل رمضانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 50   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
آبرسانی به مشگین شهر
با عنایت به انجام مطالعات جامع آب شرب وصنعت استان برای افق 1425جمعیت شهرستان مشگین شهر حدود 206428نفرومقدار آب مورد نیاز شرب 15.2میلیون متر مکعب پیش بینی و مطالعات به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارسال و نیاز آب شرب مصوب گردیده است.

 

تاریخ شروع : 1369/07/09  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : حسن کروبیان                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
آبرسانی به خلخال
سیمای طرح : انتقال آب از سد بفراجرد، تصفیه ذخیره و توزیع آب شرب شهر خلخال در میان مدت برای جمعیت 78800نفر به حجم 6 میلیون متر مکعب و در دراز مدت تا افق 1425، (8 میلیون متر مکعب) مورد نیاز می باشد.

 

تاریخ شروع : 1391/07/10  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : سیامک ستاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 56   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
آبرسانی به اردبیل از سد یامچی
اهداف طرح : مطالعات آبرسانی به شهر اردبیل و سرعین از سال 1380 به موازات پیشرفت فیزیکی احداث سد یامچی آغاز براساس نیاز آبی 1405 برای جمعیت 560179 با هدف تامین 20میلیون متر مکعب انجام وبا افزایش جمعیت ونیاز به آب شرب شهر های اردبیل وسرعین وشهرک ها ومساکن مهر و گردشگری هم اکنون با تخصیص 27 میلیون مترمکعب بدلیل مصرف شاهد برداشت 36میلیون متر مکعب در سال 96 بوده ایم بطوریکه ظرفیت تصفیه خانه برای 1200 لیتر بوده که تولید در زمان گرم به 1350 لیتر در ثانیه نیز رسیده است که خود باعث مخاطرات کمی وکیفی می باشد. همچنین با انجام مطالعات جامع شرب وصنعت برای افق 1425 نیاز شرب وصنعت 92.3میلیون متر مکعب که 42.3میلیون متر مکعب از سد یامچی ومنابع زیرزمینی و50 میلیون متر مکعب کسری از انتقال منابع آبی ارس وقزل اوزن امکان پذیر خواهد بود.

 

تاریخ شروع : 1368/07/10  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : رمضانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 59   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد گیوی
اهداف طرح : - تامین آب شرب (8 میلیون مترمکعب) ، صنعت (5 میلیون مترمکعب)، محیط زیست (5/9 میلیون مترمکعب) و بهبود اراضی منطقه به میزان 4000 هکتار (6/26 میلیون مترمکعب)

 

تاریخ شروع : 1383/07/09  |  تاریخ پایان : 1396/02/05

مجری طرح : عباس رضوانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
ساختمان شبکه و آبیاری و زهکشی خداآفرین
اهداف طرح : - انتقال و توزیع آب اراضی در محدوده طرح شبکه خداآفرین به وسعت 36700 هکتار در فاز اول - استفاده از منایع آب مشترک با توجه به مرزی بودن منطقه - توسعه اقتصادی منطقه به واسطه توسعه کشاورزی و دامپروری با درآمد حدود 10000 میلیارد ریال در سال - ایجاد اشتغال در دوران اجرا به میزان 2500 نفر و در دوران بهره برداری حدود 18350 نفر در سال - ساماندهی حدود 10000 خانوار عشایر شامل افزایش 707 هزار تن در سال در بخش زراعت 138 هزار تن در سال در بخش باغ و 10 هزار تن گوشت و 217 هزار تن شیر در بخش دامداری - افزایش درآمد خانوار – بهبود بهداشت – جلوگیری از مهاجرت ساکنین منطقه

 

تاریخ شروع : 1383/07/16  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : دانش ستاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 72   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد مخزنی احمدبیگلو
اهداف طرح : انتقال آب تنظیم شده سد مخزنی احمدبیگلو به اراضی زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو توسعه 2400 هکتار از اراضی گستره طرح ، توسط شبکه مدرن آبیاری و زهکشی تحت فشار بهبود وضعیت معیشتی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه

 

تاریخ شروع : 1389/07/20  |  تاریخ پایان : 1397/12/28

مجری طرح : هوشنگ خلفی زاده                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
سد بفراجرد
اهداف طرح : این طرح با هدف جمع‌آوری و ذخیره سالانه حدود 4/5 میلیون مترمکعب آب رودخانه بفراجرد،جهت تامین آب شرب شهرستان خلخال به میزان 2/4 میلیون متر مکعب و 2/1 میلیون متر مکعب بخشی از حقابه های اراضی کشاورزی پایین دست (100 هکتار) طراحی شده است .

 

تاریخ شروع : 1387/06/04  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس ستاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: در حال اجرا
شبکه سبلان
اهداف : انتقال و توزیع آب سد سبلان به میزان 35 میلیون متر مکعب درسال (بر اساس آخرین مجوز تخصیص آب) به اراضی محدوده طرح با اجرای شبکه آبیاری مدرن جهت توسعه کشاورزی و دامپروری منطقه. تامین آب اراضی باغی و زراعی به مساحت 5600 هکتار تاریخ شروع مطالعات طرح : 1368- بازنگری مطالعات فاز اول : 1385-تاریخ شروع عملیات اجرایی : 1383

 

تاریخ شروع : 1385/07/11  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : بهروز پورمهر                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 52   درصد   

توضیحات بیشتر