یکشنبه, 29 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 
 
 

 

عنوان گروه :  در حال اجرا
عنوان پروژه:  ساختمان شبکه و آبیاری و زهکشی خداآفرین
کارفرما:  آب منطقه ای اردبیل
پیمانکار:  جنوب سازه - سه کوه - آلتایی - سگال آذر - پادیر پی سازه و ...
محل اجرا:  پارس آباد مغان
تاریخ شروع پروژه:  1383/07/16
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مشاور توان آب - سامان آبراه - مهاب قدس - آناکو - پویاب -
مجری طرح : دانش ستاری
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 72
توضیح مختصر: اهداف طرح : - انتقال و توزیع آب اراضی در محدوده طرح شبکه خداآفرین به وسعت 36700 هکتار در فاز اول - استفاده از منایع آب مشترک با توجه به مرزی بودن منطقه - توسعه اقتصادی منطقه به واسطه توسعه کشاورزی و دامپروری با درآمد حدود 10000 میلیارد ریال در سال - ایجاد اشتغال در دوران اجرا به میزان 2500 نفر و در دوران بهره برداری حدود 18350 نفر در سال - ساماندهی حدود 10000 خانوار عشایر شامل افزایش 707 هزار تن در سال در بخش زراعت 138 هزار تن در سال در بخش باغ و 10 هزار تن گوشت و 217 هزار تن شیر در بخش دامداری - افزایش درآمد خانوار – بهبود بهداشت – جلوگیری از مهاجرت ساکنین منطقه
توضیح طرح:

شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین

 

اهداف طرح :

 • انتقال و توزیع آب اراضی در محدوده طرح شبکه خداآفرین به وسعت 36700 هکتار در فاز اول
 • استفاده از منایع آب مشترک با توجه به مرزی بودن منطقه
 • توسعه اقتصادی منطقه به واسطه توسعه کشاورزی و دامپروری با درآمد حدود 10000 میلیارد ریال در سال
 • ایجاد اشتغال در دوران اجرا به میزان 2500 نفر و در دوران بهره برداری حدود 18350 نفر در سال
 • ساماندهی حدود 10000 خانوار عشایر شامل افزایش 707 هزار تن در سال در بخش زراعت 138 هزار تن در سال در بخش باغ و 10 هزار تن گوشت و 217 هزار تن شیر در بخش دامداری  - افزایش درآمد خانوار – بهبود بهداشت – جلوگیری از مهاجرت ساکنین منطقه

 

مشخصات فنی طرح :

 • طول کانال انتقال اصلی : 92 کیلومتر (کانال اصلی 85 و سیفونها (5 رشته) بطول 7 کیلومتر) با دبی 60 مترمکعب در ابتدا و 3 مترمکعب در انتها
 • ناحیه اول : 5000 هکتار– ناحیه دوم: 10500 هکتار – ناحیه سوم : 11500 هکتار – ناحیه چهارم : 9700هکتار
 • طول لوله گذاری شبکه اصلی : 370 کیلومتر
 • تعداد ایستگاه پمپاژ : 47 باب

 

اطلاعات مالی طرح :

 • هزینه شده تا پایان سال 92 : 1626557 میلیون ریال
 • هزینه شده تا پایان سال 96 : 9832000 میلیون ریال
 • اعتبار مصوب سال 97 : 2500000 میلیون ریال
 • تخصیص 97 تاکنون : 1451790 میلیون ریال
 • اعتبار مورد نیاز جهت اتمام فاز اول طرح : 7350000 میلیون ریال

 

پیشرفت فیزیکی طرح : 5/71%

 

 

اقدامات انجام یافته :

-از کل 92 کیلومتر کانال اصلی در محدوده استان اردبیل در حال اجرا بوده که 86 کیلومتر آن کامل شده و مابقی آن در حال لاینینگ می باشد.

-نیرورسانی به طرح نیز با پیشرفت فیزیکی بالای 69.31% در حال انجام می باشد و پیش بینی می شود تا انتهای نیمه اول سال 1397 تکمیل گردد که شامل احداث پست در 4 ناحیه عمرانی، توسعه پست موجود مغان احداث خطوط انتقال 132 کیلوولت و احداث شبکه های 20 کیلوولت در نواحی عمرانی 4گانه می باشد.

 

شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین

موانع و مشکلات اجرای طرح :

 • عدم تعیین تکلیف نحوه واگذاری اراضی به بهره برداران
 • عدم پیش بینی جهت اجرای سایر تاسیسات زیر بنایی مورد نیاز طرح جهت بهره برداری (اعم از مخابرات، راه، مسکن، بهداشت و ...) در محدوده طرح
 • نحوه انعقاد قراردادهای انشعاب برق
 • عدم پیش بینی هزینه های حفاظت و نگهداری از تاسیسات و سازه های احداث شده و هزینه نگهبانی از تجهیزات
 • عدم پیش بینی هزینه های نحوه اجرای تله متری
 • عدم خرید تجهیزات ناحیه عمرانی سوم به دلیل تغییر نرخ ارز
 • تعطیلی کارگاههای نواحی عمرانی اول و دوم (شرکت جنوب سازه)
 • تعطیلی کارگاه کانال اصلی (شرکت خمش) به دلیل مسائل مالی
 • تاخیر در ورود لوله های سیفون دره رود به دلیل مسائل شرکت ایران اسپیرال
 • مشکلات مربوط به قرارداد شرکت آفرینه طوس پیمانکار عملیات اجرایی پست های توزیع نواحی عمرانی اول و دوم
 • عدم تعیین تکلیف واگذاری ایستگاههای پمپاژ به شرکت های بهره برداری

 

تامین اعتبار مورد نیاز فاز دوم شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین از محل صندوق توسعه ملی

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1395/04/20   | بازدید:2232