یکشنبه, 29 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 
 
 

 

عنوان گروه :  در حال اجرا
عنوان پروژه:  سد گیوی
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای اردبیل
پیمانکار:  شرکت پگا
محل اجرا:  شهرستان کوثر
تاریخ شروع پروژه:  1383/07/09
تاریخ پایان پروژه:  1396/02/05
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
مجری طرح : عباس رضوانی
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 98
توضیح مختصر: اهداف طرح : - تامین آب شرب (8 میلیون مترمکعب) ، صنعت (5 میلیون مترمکعب)، محیط زیست (5/9 میلیون مترمکعب) و بهبود اراضی منطقه به میزان 4000 هکتار (6/26 میلیون مترمکعب)
توضیح طرح:

سد مخزنی گیوی

 

اهداف طرح :

 • تامین آب شرب (8 میلیون مترمکعب) ، صنعت (5 میلیون مترمکعب)، محیط زیست (5/9 میلیون مترمکعب) و بهبود اراضی منطقه به میزان 4000 هکتار (6/26 میلیون مترمکعب)

 

مشخصات فنی طرح :

 • حجم کل مخزن : 57 میلیون مترمکعب - حجم تنظیمی : 76 میلیون مترمکعب
 • طول تاج : 304 متر - عرض تاج : 12 متر - ارتفاع از پی : 102 متر - ارتفاع از بستر رودخانه : 89 متر
 • حجم بدنه سد (عملیات خاکی) : 5/2 میلیون مترمکعب
 • نوع سد : سنگریزه ای با هسته رسی
 • سطح دریاچه : 40 هکتار - تراز تاج سد : 1556 متر – تراز نرمال : 1548 متر

 

اطلاعات مالی طرح :

 • هزینه شده تا پایان سال 96 : 1639991 میلیون ریال
 • اعتبار مصوب سال 96 : 119608 میلیون ریال
 • تخصیص 96 تاکنون : 119608 میلیون ریال (29608 میلیارد ریال اوراق مشارکت –90 میلیارد ریال اسناد خزانه)
 • اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح : 700000 میلیون ریال
 • اعتبار مصوب سال 97 : 0 میلیون ریال

 

پیشرفت فیزیکی طرح : 98%

 

 

اقدامات انجام یافته :

کلیه عملیات خاکی و بتنی بدنه سد انجام شده است. (100 درصد) ، عملیات تجهیزات هیدرومکانیکی و ابزار دقیق حدود 80 درصد انجام و الباقی نیز طی قرارداد دیگری به شرکت تروند تدبیر (پیمانکار موجود در طرح) واگذار شده است.

 

مشکلات طرح : عدم تامین اعتبار مورد نیاز جهت تملک اراضی داخل مخزن و اتمام باقیمانده عملیات توسعه پرده آببند

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1395/05/06   | بازدید:1653