دوشنبه, 25 تیر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 
 
 

 

عنوان گروه :  در حال اجرا
عنوان پروژه:  سد کله سر
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای اردبیل
پیمانکار:  جهاد حمزه
محل اجرا:  گرمی
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح : حجت پورعزیز
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 17
توضیح مختصر: اهداف طرح : تامین آب کشاورزی 450 هکتار از اراضی منطقه به میزان 2.75 میلیون مترمکعب
توضیح طرح:

مشخصات طرح :

حجم کل مخزن : 3.188 میلیون مترمکعب

حجم تنظیمی مخزن : 2.75 میلیون مترمکعب

طول تاج : 705 متر

عرض تاج : 7 متر

ارتفاع از پی : 48 متر

ارتفاع از بستر رودخانه : 32 متر

حجم بدنه سد (عملیات خاکی) : 971/0 میلیون مترمکعب

نوع سد : خاکی  با هسته رسی

سطح دریاچه : 42 هکتار

تراز تاج سد : 424 متر تراز نرمال : 420 متر

 
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1395/05/16   | بازدید:889