یکشنبه, 29 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 
 
 

 

عنوان گروه :  در حال اجرا
عنوان پروژه:  آبرسانی به اردبیل از سد یامچی
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای اردبیل
پیمانکار:  شرکت اوشال - شرکت فن اوری نوین نیرو - شرکت کندوان پارس
محل اجرا:  اردبیل
تاریخ شروع پروژه:  1368/07/10
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  943,103
مهندسین مشاور: آبران - بنداب
مجری طرح : رمضانی
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 59
توضیح مختصر: اهداف طرح : مطالعات آبرسانی به شهر اردبیل و سرعین از سال 1380 به موازات پیشرفت فیزیکی احداث سد یامچی آغاز براساس نیاز آبی 1405 برای جمعیت 560179 با هدف تامین 20میلیون متر مکعب انجام وبا افزایش جمعیت ونیاز به آب شرب شهر های اردبیل وسرعین وشهرک ها ومساکن مهر و گردشگری هم اکنون با تخصیص 27 میلیون مترمکعب بدلیل مصرف شاهد برداشت 36میلیون متر مکعب در سال 96 بوده ایم بطوریکه ظرفیت تصفیه خانه برای 1200 لیتر بوده که تولید در زمان گرم به 1350 لیتر در ثانیه نیز رسیده است که خود باعث مخاطرات کمی وکیفی می باشد. همچنین با انجام مطالعات جامع شرب وصنعت برای افق 1425 نیاز شرب وصنعت 92.3میلیون متر مکعب که 42.3میلیون متر مکعب از سد یامچی ومنابع زیرزمینی و50 میلیون متر مکعب کسری از انتقال منابع آبی ارس وقزل اوزن امکان پذیر خواهد بود.
توضیح طرح:

آبرسانی به اردبیل از سد یامچی

سیمای طرح :

 مطالعات آبرسانی به شهر اردبیل و سرعین از سال 1380 به موازات پیشرفت فیزیکی احداث سد یامچی آغاز براساس نیاز آبی 1405 برای جمعیت 560179 با هدف تامین 20میلیون متر مکعب انجام وبا افزایش جمعیت ونیاز به آب شرب شهر های اردبیل وسرعین وشهرک ها ومساکن مهر و گردشگری هم اکنون با تخصیص 27 میلیون مترمکعب بدلیل مصرف شاهد برداشت  36میلیون متر مکعب در سال 96 بوده ایم بطوریکه ظرفیت تصفیه خانه برای 1200 لیتر بوده که تولید در زمان گرم به 1350 لیتر در ثانیه نیز رسیده است که خود باعث مخاطرات کمی وکیفی می باشد. همچنین با  انجام مطالعات جامع شرب وصنعت برای افق 1425 نیاز شرب وصنعت 92.3میلیون متر مکعب که 42.3میلیون متر مکعب از سد یامچی ومنابع زیرزمینی و50 میلیون متر مکعب کسری از انتقال منابع آبی ارس وقزل اوزن امکان پذیر خواهد بود.

اجزائ طرح: تصفیه خانه خط انتقال مخازن ذخیره سیستم تله مترینگ-خطوط اصلی زونهای شبکه اب شرب شهر اردبیل-احداث شافت ابگیر شرب اردبیل هیدرو مکانیکال برج آبگیر بارج های شناور برداشت اب از سطح دریاچه به تعداد 4 عدد

1-آخرین وضعیت اجرایی و پیشرفت فیزیکی : (پیشرفت فیزیکی کل طرح : 57%)

شرکت اوشال (پیمانکار احداث برج ابگیر شرب )75درصد پیشرفت فیزیکی-نیمه فعال

شرکت فن اوری نوین نیرو(پیمانکار هیدرو مکانیکال)60درصد پیشرفت فیزیکی-نیمه فعال

شرکت کندوان پارس(پیمانکار عملیات زون بندی آب شرب شهر اردبیل)85درصد پیشرفت فیزیکی –نیمه فعال

2- اعتبارات سال 97 : مصوب 75000 تخصیص تاکنون 0 میلیون ریال

3-هزینه شده تا آخر سال 96 : 943103 میلیون ریال

4-مورد نیاز جهت اتمام پروژه احداث برج آبگیر،زون بندی آب شرب وهیدرومکانیکال برج آبگیر(300میلیارد ریال)و مورد نیاز برای میان مدت وبلندمدت افق طرح(14100میلیارد ریال)

5-وضع موجود:

تامین آب از طریق 10 حلقه چاه به مقدار 350 لیتر در ثانیه و مطابق با تخصیص انجام پذیرفته شرب از سد یامچی به شهر اردبیل27میلیون متر مکعب می باشدکه هم اکنون شهر اردبیل وسرعین با مشکلات کم آبی روبرو می باشد.

وضع تامین در آینده :

50 میلیون متر مکعب از قزل اوزن(MCM 35 شرب- MCM 15 صنعت) و  از حوضه ارس(MCM30 و MCM 70  صنعت)

6-اقدامات مورد نیاز برای تامین آب شهر اردبیل و سرعین:

  1. -احداث برج ابگیرسد اردبیل برای برداشت آب از لایه های مختلف سد به دلیل کشاورزی بودن سد وعدم احداث برج ابگیر در ابتدای احداث سد، مبلغ مورد نیاز جهت تکمیل وبهره برداری 150میلیارد ریال
  1. -اجرای زون بندی شبکه توزیع آب شرب شهر برای تامین دبی وفشار لازم در نقاط مختلف شهر با توجه به شرایط توپوگرافی شهر ، کل زون بندی 47 کیلومترباقی مانده عملیات اجرایی 3.5کیلومتراعتبار مورد نیاز برای پرداخت دیون و مطالبات و تکمیل و بهره برداری 130میلیارد ریال
  1. -با توجه به اینکه ظرفیت تصفیه خانه آب شرب اردبیل 1200لیتر درثانیه بوده وهم اکنون با تمام ظرفیت در حال تولید آب می باشدلذا نیاز است جهت ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه به 2400لیتر در ثانیه مدول دوم تصفیه خانه نیز احداث شود.اعتبار مورد نیاز برای احداث مدول دوم 1000میلیارد ریال
  1. -با توجه به اینکه آب تولیدی از تصفیه خانه توسط یک خط لوله بتنی1400میلی متری ازجنس بتنی مسلح به طول 23.5 کیلومتر در سال 1387  به شهر منتقل می گرددلذا در صورت بروز اتفاق برای خط موصوف تامین آب مورد نیاز شهر به مدت حداقل یک ماه با مشکل مواجه خواهد شد لذا جهت افزایش اطمینان پذیری انتقال آب از تصفیه خانه به شهر خط انتقال دوم نیز احداث گردد.اعتبار مورد نیاز برای احداث خط انتقال دوم با لوله چدن داکتیل 1200میلیارد ریال
  1. -جهت تامین کسری آب مورد نیاز آب اردبیل تا افق 1425 لازم است MCM 50 آب قزل اوزن به اردبیل منتقل گردد که نیاز  به 7000 میلیارد ریال اعتبار دارد.
  2. جهت تامین کسری آب مورد نیاز اردبیل تا افق 1425نیاز است آب ارس MCM30 به اردبیل منتقل گرددکه نیاز به 5000 میلیارد ریال اعتبار دارد.

 

7 - موانع و مشکلات اجرایی طرح :

  1. کمبود اعتبار  و عدم نقدینگی طرح

اصلاح موافقتنامه و درج احجام خط انتقال و مدول دوم تصفیه خانه

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1395/05/16   | بازدید:1013