یکشنبه, 29 مهر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 
 
 

 

عنوان گروه :  در دست مطالعه
عنوان پروژه:  شبکه آبیاری و زهکشی گیوی
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای اردبیل
پیمانکار:  سازه تبریز
محل اجرا:  اردبیل
تاریخ شروع پروژه:  1395/07/17
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور: مهاب قدس
مجری طرح : عباس رضوانی
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 14
توضیح مختصر: اهداف و سیمای طرح: اراضی شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گیوی به مساحت کل 7125 هکتار خالص و حجم آب تخصیصی 49 میلیون مترمکعب جهت بررسی امکانات و محدودیتها و یافتن راه‎حل‌های مناسب جهت استفاده بهینه از این منابع در راستای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در منطقه طرح می‎باشد. که با توجه به کاهش حجم آب تخصیصی به 26.6 میلیون مترمکعب بازنگری شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد گیوی در دستور کار قرار گرفته است و پیش بینی می گردد اراضی به حدود 4000 هکتار کاهش می یابد طرح اولیه شامل یک خط لوله انتقال آب به طول 7.65 کیلومتر، به قطر2000 میلیمترو ظرفیت 6.8 مترمکعب بر ثانیه (800 متر ابتدایی آن تونل و مابقی آن خط لوله فولادی به طول 6850 متر).
توضیح طرح:

شبکه آبیاری و زهکشی گیوی

اهداف و سیمای طرح:

اراضی شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گیوی به مساحت کل 7125 هکتار خالص و حجم آب تخصیصی 49 میلیون مترمکعب جهت بررسی امکانات و محدودیتها و یافتن راه‎حل‌های مناسب جهت استفاده بهینه از این منابع در راستای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در منطقه طرح می‎باشد. که با توجه به کاهش حجم آب تخصیصی به 26.6 میلیون مترمکعب بازنگری شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد گیوی در دستور کار قرار گرفته است و پیش بینی می گردد اراضی به حدود 4000 هکتار کاهش می یابد طرح اولیه شامل یک خط لوله انتقال آب به طول 7.65 کیلومتر، به قطر2000 میلیمترو ظرفیت 6.8 مترمکعب بر ثانیه (800 متر ابتدایی آن تونل و مابقی آن خط لوله فولادی به طول 6850 متر).

آخرین وضعیت اجرا و پیشرفت فیزیکی : مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی گیوی خاتمه یافته است و بازنگری مطالعات با توجه به کاهش تخصیص آب در حال انجام می باشد. 1800متر از خط لوله انتقال فولادی به قطر 2000 میلیمتر (23 درصد از کل خط انتقال و 3.2 درصد از کل طرح) اجرا شده است . (پیشرفت فیزیکی طرح : 14%)

اطلاعات مالی طرح :

  • هزینه شده تا پایان سال 96 : 111671 میلیون ریال
  • اعتبار مصوب سال 97 : 1 میلیون ریال
  • تخصیص 97 تاکنون : 0 میلیون ریال (0%)
  • اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح : 2460000 میلیون ریال

اعتبار سالهای 1395 و 1396 ، یک میلیون ریال می باشد و همچنین در سال 1397 نیز در بودجه به مبلغ یک میلیون ریال درج شده است .

اعتبار مورد نیاز جهت اتمام براساس سیمای بازنگری شده : هرچند بازنگری طرح به اتمام نرسیده است ولی بنظر می رسد مجموع خط انتقال و شبکه های اصلی و فرعی و سایر هزینه ها رقمی حدود 2،460،000 میلیون ریال را مطالبه نماید .

کارهای در حال انجام :

  • تهیه گزارش فنی مال و اقتصادی برای خط انتقال اصلی و پیگیری جهت اخذ مجوز ماده 56 (فاینانس داخلی) بمنظور اجرای خط انتقال از طریق ماده 56 .
  • تشکیل جلسات مختلف و انعقاد توافق اولیه با بانک زمین جهت اجرای طرح توسط بانک زمین .
  • به روز رسانی اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در لایحه بودجه سال 1397 بعنوان پیش نیاز امکان اجرای کل طرح از طریق ماده 56 (فاینانس داخلی) .
  • آغاز بازنگری در طراحی شبکه با توجه به کاهش تخصیص آب کشاورزی سد گیوی .

مشکلات طرح : عدم تامین اعتبار مورد نیاز طرح

موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/29   | بازدید:2532