دوشنبه, 25 تیر 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 
 
 

 

عنوان گروه :  در حال اجرا
عنوان پروژه:  سد بفراجرد
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای اردبیل
پیمانکار:  شرکت آلتایی
محل اجرا:  خلخال
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  120,000
مهندسین مشاور: مشاور فرازآب
مجری طرح : توحید راثی نظام
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 90
توضیح مختصر: اهداف طرح : تامین آب شرب شهرستان خلخال به مقدار 2/4 میلیون مترمکعب تامین حقابه کشاورزی 150 هکتار از اراضی پائین دست به مقدار 2/1 میلیون مترمکعب
توضیح طرح:

مشخصات طرح :

حجم کل مخزن : 945/6 میلیون مترمکعب

حجم تنظیمی مخزن : 4/5 میلیون مترمکعب

طول تاج : 410 متر

عرض تاج : 7 متر

ارتفاع از پی : 40 متر

ارتفاع از بستر رودخانه : 28 متر

حجم بدنه سد (عملیات خاکی) : 658/0 میلیون مترمکعب

نوع سد : خاکی - همگن با هسته رسی قائم

سطح دریاچه : 70 هکتار

تراز تاج سد : 111 متر تراز نرمال : 108 متر

 
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1393/10/29   | بازدید:1521