دوشنبه, 30 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98 - 4
تسلیت شهادت سردار سلیمانی
سد یامچی
شبکه آبیاری و زهکشی مغان
سد سبلان

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
نظارت ، ارزیابی و کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک نظارت ، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی - صنعتی - شرب و سایر مصارف ) 13021446100 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری 13021446115 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژ ه های پرورش آبزیان 13021446118 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد و بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی 17041446119 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی - صنعتی - شرب - و سایر مصارف ) 13021446104 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استعلامات بین دستگاهی 13021448000 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری استعلامات بین دستگاهی
آمار و اطلاعات پایه منابع آب 18081651000 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح 18081450104 شرکت آب منطقه ای اردبیل الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب 18051450103 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
طرح نظام ارزشیابی از دانش آموزان 18081450102 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18081450101 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی 18051450100 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،کشاورزی،آبزی پروری)- 13021447122 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت ابیاری تحت فشار و پوشش آنها 13021447121 شرکت آب منطقه ای اردبیل حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: