جمعه, 26 آبان 1396


تماس با ما

 اردبیل، میدان ارتش، شرکت آب منطقه ای اردبیل

کد پستی: 5619667691

تلفن: 3-33710001 - 045

تلفن گویا: 33714815

فکس: 33714210 - 045

پست الکترونیک: ardabil@arrw.ir

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :6
بیشترین بازدید همزمان:70
بازدید امروز :1718
بازدید دیروز :1688
کل بازدید :634760
میانگین بازدید :595
آخرین به روزرسانی:1396/08/26 20:31:03

اساس نامه شرکت آب منطقه ای اردبیل

 

فصل اول – کلیات و سرمایه

ماده 1 – نام شرکت ، شرکت سهامی آب ، منطقه ای اردبیل است که از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

ماده2-هدف شرکت انجام فعالیت ها و وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل شرکت در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو است.

ماده 3- مرکز اصلی شرکت ، شهر اردبیل خواهد بود.

ماده 4 – نوع شرکت ( سهامی خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی اداره می شود.

ماده 5 – مدت شرکت نامحدود است.

ماده6 – سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (10000000 ) میلیون ریال می باشد که به ده سهم یک میلیون ریالی منقسم شده است و تماما متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد و پرداخت شده است.

تبصره- تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تایید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیئت وزیران انجام می گیرد.

فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده7 – موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مطالعه ، توسعه ، حفاظت ، بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی ( به استثناء تاسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب ) و برق آبی در چارچوب الزامات و  سیاست های مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب ، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو.

برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد.

1-     انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی .

2-   تهیه و اجرای طرحها و پروژه های تامین و عرضه آب ( سدها ، شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال آب ) ، پایداری و ایمنی سد ها ، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.

تبصره- تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تامین و انتقال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی و ظرفیت اجرایی – فنی – نیروی انسانی – مدیریتی شرکت و با تشخیص وزارت نیرو خواهد بود.

3-     انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت نیرو.

4-     بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها ، ضوابط و برنامه های  مصوب وزارت نیرو.

5-     بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین و عرضه آب و تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده.

تبصره -  تولید انرژی برق آبی با رعایت دستور العمل های بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور ( دیسپاچینگ) خواهد بود.

6-   اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانونتوزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ( از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب) ارجاع می نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده و بهره برداری از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو.

 تبصره- شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده های مطالعاتی ( دشتهای ) مشترک با استان های مجاور  عهده دار شود.

7-   انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی و بکار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تاسیسات و سازه ها وابسته.

8-     ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب .

9-     واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

10-  تحویل آب مورد نیاز به مشترکین در بخش های مختلف مصرف بر اساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذی ربط.

11- خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری  و نگهداری از تاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها ،  افزایش بهره وری و ارتقا. سطح خدمات .

12- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سلیر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

13- شناسایی و تعیین طرح های توسعه منابع آب ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به صنایع و شهرها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در قالب سیاست ها ، برنامه ها ، و دستورالعمل های مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیر دولتی به منظور اجرای طرح های یاد شده..

14- همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.

15- انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

تبصره –شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد.

فصل سوم – ارکان شرکت

ماده8 - ارکان شرکت به شرح زیر می باشد :

الف – مجمع عمومی

ب – هیئت مدیره و مدیر عامل

ج – بازرس و حسابرس

ماده9 – نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد.

ماده 10 –مجامع عمومی شرکت عبارت اند از :

1-     مجمع عمومی عادی

2-     مجمع عمومی فوق العاده

ماده 11-مجمع عمومی عادی بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است . بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

3-   تبصره- مجمع عمومی به طور  فوق العاده به تشخیص رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضاء مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود.

ماده 12- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.

ماده13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت

2- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت

3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4- انتخاب یا عزل رئیس و اعضاء هئیت مدیره و بازرس ( حسابرس) شرکت

تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء اصلی هیئت مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده ( 241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.

پیشنهاد آیین نامه مالی ، معاملاتی ، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب .

بررسی و تایید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخشهای مختلف مصرف ، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده بر اساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نیرو.

بررسی و تایید تعرفه آب . حق اشتراک ، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط.

تبصره- چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد. جبران مابه تفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد.

5-     بررسی و تصویب ساخت کلان شرکت و سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی    

اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط.

12- پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

13-  تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

14-اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قید شده است.

      ماده14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

1-     اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

2-     بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب

3-     بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب

ماده15-هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت انتخاب می شوند. اعضاء هیئت  مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت ویا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده16- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند . در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره ( به تشخیص رئیس مجمع عمومی) غیر ممکن شود ، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره- عضو علی البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود و می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای شرکت کند .

ماده17- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد شد.

ماده 18- جلسات هیئت مدیره حد اقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات یاد شده با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.

ماده 19- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پی گیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده20- هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است . همچنین دارای وظایفی به شرح زیر می باشد :

1-     پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2-     تایید برنامه ئ عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تاسیسات برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

3-     رسیدگی و تائید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

4-     تائید آیین نامه های مالی ، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی

5-   تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه .

6-     تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7-   تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخش های مختلف مصرف ، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارائه به مجمع عمومی.

8-     انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.

9-     بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.

10- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط ، به مجمع عمومی.

11- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چار چوب

12- بررسی و تایید صورت های مالی شرکت و تهیه گزارش هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی و ارسال برای مجمع عمومی شرکت و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت

13- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط.

14- انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای تائید و صدور حکم

15- بززسی و تصویب دستور العمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.

16- تشخیص مطالعات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

17-هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 21- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و یا حکم رئیس مجمع عمومی. شرکت منصوب می شود  مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد مدیر عامل میتواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .

ماده 22- وظایف مدیر عامل به شرح زیر است :

1-     اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی

2-     تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی  ، برنامه عملیاتی ، بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.

3-     پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.

4-     تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

5-     تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی ربط

6-     پیشنهاد آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

7-     پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

8-     تنظیم قراردادهای مربوط به بند (6) ماده (7) اساسنامه و ارایه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب.

9-     نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت وانجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.

10-  اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است

11-  عزل و نصب کارکنان شرکت ، تعیین حقوق دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب مراجع ذیصلاح.

ماده 23- مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.

مدیر عامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 24- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضاء مدیر عامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره)برسد.

مکاتبات اداری به امضاء مدیر عامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد یاد شده به امضاء ذیحساب ویا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده 25- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

تبصره1-  اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

تبصره2- مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس و حسابرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- انتخواب کرده باشد. می تواند بازرس و حسابرس علی البدل را نیز براساس قانون یاد شده انتخواب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشند.حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم – صورتهای مالی

ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد

ماده 28- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استاندارد های حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

ماده 29- شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 30- این شرکت از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیت های توسعه و بهره برداری از سازه ها ، تاسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

ماده 31- به منظور حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب در هریک از حوزه های آبریز اصلی کشور، شرکت موظف است برنامه های عملیاتی مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق حوزه عمل در چارچوب برنامه های مصوب مدیریت حوزه اصلی مربوط تنظیم وبه اجرا بگذارد و آمار و اطلاعاتی را که از طرف مدیریتهای حوزه آبریز اصلی تاسیسات متعلق به شرکت و یا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آورد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 12969/30/84 مورخ 27/5/84 شورای نگهبان به تائید یادشده رسیده است.

 

 

معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف

 

 بازدید:3046
تاریخ ثبت: 1393/11/05
آخرین به روزرسانی: 1395/05/10

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا