یکشنبه, 3 تیر 1397

نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران 

 

- پیوست پیمانکاران

- پیوست مشاوران

- دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران

- دستورالعمل ارزیابی مشاوران

 

نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران

(13011449000)

 بازدید:2710
تاریخ ثبت: 1394/11/27
آخرین به روزرسانی: 1395/05/10