پنجشنبه, 6 تیر 1398

 • اصغر سلیمان زاده - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

شغل : مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

آدرس پست الکترونیکی:  a.soleymanzadeh@arrw.ir

تلفن تماس: 33710001

فکس :33714210

کد پستی :5619667691

آدرس : اردبیل خیابان امام - میدان ارتش - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل - طبقه چهارم

 

 

 • کریم قرایی - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 

 • شغل : معاونت  برنامه ریزی
 • آدرس پست الکترونیکی: k.garaee@arrw.ir
 • تلفن تماس:33716889
 • فکس :33716889
 • کد پستی :5619667691
 • آدرس : اردبیل خیابان امام - میدان ارتش - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل- طبقه سوم واحد معاونت برنامه ریزی

 

 • میکائیل شعبانی - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 • شغل : معاونت نیروی انسانی ،آموزش و مالی و پشتیبانی
 • آدرس پست الکترونیکی: m.shabani@arrw.ir
 • تلفن تماس:33710001
 • فکس :33714210
 • کد پستی :5619667691
 • آدرس : اردبیل خیابان امام - میدان ارتش - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل - ساختمان مالی و پشتیبانی - معاونت مالی و پشتیبانی

 

 

 • نبی اله پاسبان عیسی لو - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل


 

 • شغل : معاونت حفاظت و بهره برداری
 • آدرس پست الکترونیکی:  b.mohammadi@arrw.ir
 • تلفن تماس:33710001
 • فکس :33714210
 • کد پستی :5619667691
 • آدرس : اردبیل خیابان امام - میدان ارتش - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل - طبقه اول معاونت حفاظت و بهره برداری

 

 

 • کاظم عزیزمقدم- شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 • شغل : معاونت طرح و توسعه
 • آدرس پست الکترونیکی:  k.azizmoghaddam@arrw.ir
 • تلفن تماس:33710001
 • فکس :33714210
 • کد پستی :5619667691
 • آدرس : اردبیل خیابان امام - میدان ارتش - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل طبقه دوم معاونت طرح و توسعه

 

 • ایوب ورقایی - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 • شغل : مدیر امور منابع آب اردبیل
 • آدرس پست الکترونیکی: a.vargaee@arrw.ir
 • تلفن تماس: 33366391
 • فکس : 33366402
 • کد پستی :5613784999
 • آدرس : اردبیل میدان جهاد بطرف منبع آب - جنب دادسرای اردبیل 

 

 

 • منصور قهرمانی - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 • شغل : سرپرست  امور منابع آب پارس آباد
 • آدرس پست الکترونیکی: m.ghahremani@arrw.ir
 • تلفن تماس: 32722816
 • فکس : 32787197
 • کد پستی :5691933549
 • آدرس : پارس آباد - خیابان امام خمینی - میدان سپاه امور منابع آب پارس آباد 

 

 • قیصر جیره میرک - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 

 

 • شغل : سرپرست امور منابع آب مشگین شهر
 • آدرس پست الکترونیکی: g.jire@arrw.ir
 • تلفن تماس: 32532288
 • فکس : 32532486
 • کد پستی :5661631186
 • آدرس : مشگین شهر - خیاباان شهید قاضی - کوچه آبیاری - امور منابع آب مشگین شهر

 

 • علی اکبری سولا - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 • شغل : مدیر امور منابع آب نمین
 • آدرس پست الکترونیکی: r.salimi@arrw.ir
 • تلفن تماس: 32322401
 • فکس : 32323967
 • کد پستی :5631943165
 • آدرس : نمین - خیابان امام - پایین تر از دادگستری - امور منابع آب نمین

 

 • رضا شمسی - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 

 • شغل : مدیر امور منابع آب خلخال
 • آدرس پست الکترونیکی: a.abdolalizadeh@arrw.ir
 • تلفن تماس: 32423703
 • فکس : 32424003
 • کد پستی :5619667691
 • آدرس : خلخال - 

 

 • حمید فضائلی - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 

 • شغل : رئیس اداره  آب کوثر
 • آدرس پست الکترونیکی: h.fazaeli@arrw.ir
 • تلفن تماس: 32922308
 • فکس : 32922383
 • کد پستی :5685133413
 • آدرس : کوثر - خیابان شهید باهنر - جنب جهاد کشاورزی - اداره آب کوثر

 

 • رضا سلیمی - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 

 • شغل : سرپرست اداره  آب نیر
 • آدرس پست الکترونیکی: sh.aghazadeh@arrw.ir
 • تلفن تماس: 32282611
 • فکس : 32282611
 • کد پستی :5641843373
 • آدرس : نیر - خیابان امام خمینی - جنب پاسگاه قدیم - اداره آب نیر

 

 • علیرضا حیدری - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 • شغل : رئیس اداره  آب سرعین
 • آدرس پست الکترونیکی: a.heydari@arrw.ir
 • تلفن تماس: 32222502
 • فکس : 32223292
 • کد پستی :5641387364
 • آدرس : سرعین - میدان سبلان - جنب اداره بهزیستی - اداره آب سرعین

 

 • رضا بدرزاده - شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل

 • شغل : رئیس اداره  آب گرمی
 • آدرس پست الکترونیکی: r.badrzadeh@arrw.ir
 • تلفن تماس: 32642270
 • فکس : 32643273
 • کد پستی :5619667691
 • آدرس : گرمی - خیابان ولیعصر - روبروی سازمان تبلیغات اسلامی - کوچه آبیاری - اداره آب گرمیبازدید:7112
تاریخ ثبت: 1395/05/07
آخرین به روزرسانی: 1397/11/25