یکشنبه, 3 تیر 1397

لیست کلی خدمات شرکت

ردیف

عنوان خدمت

فایل گردش کار

فایل فرم خدمت

1

صدور مجوز برداشت از منابع آب سطحی

2

فرم مشخصات متقاضی - فرم 1

3

خرید اراضی مسیر طرح های عمرانی

4

پارامترهای آزمایش شیمیایی آب

5

انجام آزمایشات شیمیایی آب

6

پارامترهای آزمایش باکتریولوژی آب

7

انجام آزمایشات باکتریولوژی آب

8

تمدید مجوز برداشت از منابع آب سطحی

9

صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف)

10

درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه

11

صدور پروانه کف شکنی و تغییرمحل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه بهره برداری کف شکنی چاه)

12

صدور مجوز تغییر محل چاه

13

صدور مجوز ماده پنج

14

فرم استعلام از جهاد کشاورزی

15

فرم استعلام از منابع طبیعی برای بسته بندی آب چشمه

16

فرم استعلام از امور اراضی شهرستان ها

17

فرم اظهارنامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا

18

فرم گزارش کارشناسی حفر چاه

19

فرم گزارش کارشناسی حفر قنات

20

فرم استعلام از ثبت اسناد

21

فرم استعلام از محیط زیست

22

فرم استعلام از فرمانداری

23

فرم استعلام از بخش غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

24

تایید تقاضای سوخت کشاورزان

25

تایید تقاضای سوخت پیمانکاران

26

دستورالعمل ارزیابی مشاوران

27

دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران

28

ارایه آمارهیدروکلیماتولوژی به نهادها و اشخاص حقوقی

29

ارایه آمارهیدروکلیماتولوژی به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

30

تعرفه های آب بها

31

موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای

32

صدور پاسخ استعلام های تأمین آب واحدهای صنعتی

33

تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان

34

فرم رضایت حق آبه بران

35

صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف)

36

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

37

صدور مجوز ادامه حفاری چاه یا کف شکنی

38

تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف)

39

تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف)

40

صدور مجوز لایروبی چاه

41

صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه

42

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

43

تغییر روش حفاری

44

تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

45

مجوز حفر گمانه آزمایشی

46

صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایرمصارف)

47

صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات

48

آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری

49

صدور مجوز پیشکاری قنات

50

صدور مجوز لایروبی قنات

51

تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات

52

صدور مجوز چاه به جای قنات

53

صدور مجوز حفر کوره جانبی (گالری)

54

تعهدنامه انسداد چاه

55

تعهدنامه حفر مجوز گمانه

56

رسیدگی و بررسی استعلام صورت گرفته در رابطه با آبهای زیرزمینی

57

تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری

58

واگذاری اشتراک آب از منابع آب سطحی

59

واگذاری اشتراک آب از رودخانه های مرزی

60

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

61

رسیدگی و پاسخ استعلام های حقابه آبهای سطحی

62

مراحل صدور نامه تحویل سوخت

63

گردش کار پرونده های بهره برداری از منابع آبهای سطحی

64

پرداخت بهای آب سطحی (کشاورزی) براساس قراردادهای آبیاری و یا صورتحساب های ابلاغی

65

اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد بستر و حریم آن خاتمه یافته

66

صدور مجوز اجرای طرح های عمرانی در محدوده بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی

67

صدور مجوز عبور خطوط انتقال آب، نفت، گاز و... از بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی

68

تعیین و اعلام حد و بستر رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی

69

صدور مجوز بهره برداری از بستر رودخانه ها در قالب قرارداد اجاره بستر

70

انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها و مجاری آبی

71

تعیین وضعیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حد بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی

72

صدور مجوز تحویل سوخت و فراورده ها نفتی برای چاه های دیزلی

73

نحوه تملک و پرداخت خسارات ناشی از اجرای طرح های عمرانی

74

اعلام رودخانه های ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای

75

معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار

76

صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

77

رسیدگی به درخواست های آبزی پروری

78

رسیدگی به شکایات

79

فرم نظرسنجی ارباب رجوع

80

طرح تکریم ارباب رجوع و حسن جریان امور اداری

81

صدور مجوز ادامه پیشکاری و لایروبی قنات

82

صدور پروانه المثنی

83

صدور مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی برای فعالیت های آبزی پروری

84

صدور مجوز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای فعالیت های آبزی پروری

85

صدور مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی برای صنایع وابسته به کشاورزی و فعالیت های باغی و زراعی

86

صدور مجوز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی برای صنایع وابسته به کشاورزی و فعالیت های باغی و زراعی

87

صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه

89

فرم استعلام از منابع طبیعی برای تأمین آب اراضی کشاورزی

90

تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری)بازدید:1366
تاریخ ثبت: 1395/11/28
آخرین به روزرسانی: 1395/11/28