یکشنبه, 5 خرداد 1398

لیست خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان ( خدمات ساماب)

 

 ردیف عنوان تقاضا ردیف عنوان تقاضا
1 حفر چاه جدید 14 تغییر روش حفاری
2 حفر چاه به جای چاه(جابجایی) 15 حفر گالری و هواکش/بغل کنی چاه/ دوربرداری
3 کف شکنی چاه 16 افزایش قدرت برق_ موتور_ با تغییر نوع و ....
4 لایروبی چاه 17 ثبت قرارداد حفاری فسخ شده
5 ادامه حفاری 18 صدور مجوز نصب منصوبات
6 حفر چاه به جای قنات 19 تعیین تکلیف چاه های آب بدون پروانه
7 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری 20 تغییر میزان بهره برداری از چاه
8 استقرار دستگاه حفاری 21 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی
9 ترخیص دستگاه حفاری 22 پمپاژ ثانویه
10 فرآیند تجدید مجوزهای حفر 23 تغییر و اصلاح نام
11 اصلاحیه  پروانه بهره برداری 24 تغییر نوع مصرف
12 صدور پروانه بهره برداری 25 مجوز بهره برداری چاههای موضوع ماده 5 و ماده 12
13 اصلاح کروکی 26 اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری
    27 ثبت و تایید قرارداد حفاریبازدید:1091
تاریخ ثبت: 1396/10/04
آخرین به روزرسانی: 1397/10/30