شنبه, 24 آذر 1397

تاریخچه شرکت

  

طبق قانون تاسیس بنگاه آبیاری مصوب 29 اردیبهشت ماده 1322 و براساس ماده اول آن قانون بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی بنام بنگاه مستقل آبیاری تاسیس شد که هدف آن توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بود. بر این اساس در همان سالها بنگاه مستقل آبیاری تشکیل و شروع به کار کرد و براساس ماده دهم قانون فوق الذکر ، نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تاسیسات آبیاری ، ساختمانها ، تقسیم آب رودخانه ها و انهار و استخرهای عمومی ، چشمه سارهای عمومی که آب آنها به مصرف زراعت می رسد با رعایت قانون مدنی به مقدار حقابه و مطابق عرف محل بعهده بنگاه آبیاری بود در سال 1342 با تاسیس وزارت آب و برق این بنگاهها زیر نظر وزارتخانه مزبور قرار گرفتند و از سال 1353 با تصویب قانونی وزارت نیرو جانشین وزارت آب و برق شد . در سال 1354 شرکت آب و فاضلاب شهری زیر نظر شرکتهای آب منطقه ای تشکیل شده و از آن زمان آب مشروب اردبیل نیز زیر نظر شرکت آب قرار گرفت. در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب به تصویب مجلس رسید در آن زمان آبیاری اردبیل و آب مشروب به عنوان قسمت و از سال 1368 به صورت امور اداره می شود. از سال 1372 با تشکیل شرکت های آب و فاضلاب استانی امور مربوط به آب مشروب شهری از امور آب منفک گردید در همان سال با استان شدن اردبیل ، امور آب اردبیل با تشکیلات اداره کل به فعالیت خود ادامه داد در سال 1385 با تفکیک اداره کل آب استان اردبیل از شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل شرکت آب منطقه ای اردبیل تشکیل و به فعالیتهای خود ادامه می دهد.بازدید:46
تاریخ ثبت: 1397/09/12
آخرین به روزرسانی: 1397/09/12