یکشنبه, 10 اسفند 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
سد یامچی
شبکه آبیاری و زهکشی مغان
سد سبلان
هر هفته الف ب ایران

 

مشخصات سدهای مخزنی کوتاه
ردیف نام سد نوع سد موقعیت مکانی ظرفیت مخزن سد متوسط آورد بلند مدت ارتفاع از بستر(متر) طول تاج(متر) اهداف
1 نئور خاکی با هسته رسی اردبیل 20 3 5 103 کشاورزی
2 کمی آباد خاکی با هسته رسی اردبیل 3 0 6/2 982 کشاورزی
3 اسکی شهر خاکی با هسته رسی اردبیل 1/2 0 8/2 96  کشاورزی
4 آلوچه 1 خاکی با هسته رسی اردبیل 0/65 0 4 354  کشاورزی
5 آلوچه 2 خاکی با هسته رسی اردبیل 1/4 0 0 54 کشاورزی
6 زربیل  خاکی با هسته رسی اردبیل 0/7 0/7 6/2 750  کشاورزی
7 کوهساره خاکی با هسته رسی اردبیل 0/45 0/4 4 250 کشاورزی
8 پیله سهران خاکی اردبیل 7 2 9 1000 کشاورزی
9 ینگجه ملا احمد خاکی با هسته رسی اردبیل 0/2 0/2 8/5 610 کشاورزی
10 گل تپه رضی سنگی ملاتی اردبیل 0/3 0/3 6 135 کشاورزی
11 نوشهر خاکی با هسته رسی اردبیل 0/7 0/1 7 695 کشاورزی
12 پیرآلقیر خاکی با هسته رسی اردبیل 1/5 0 9/5 175 کشاورزی
13 شیخ احمد خاکی با هسته رسی اردبیل 0/2 0/2 12 200 کشاورزی
14 زمزم خاکی با هسته رسی اردبیل 5 0 12 320 کشاورزی
15 تازه کند محمدیه خاکی اردبیل 0/15 0/15 7 120 کشاورزی
16 کرده ده خاکی با هسته رسی سرعین 0/2 0 6 248 کشاورزی
17 سرخاب خاکی با هسته رسی نیر 1/5 0/2 14 220 کشاورزی
18 مستان آباد خاکی با هسته رسی نیر 0/45 0/1 5/5 205 کشاورزی
19 اینالو خاکی با هسته رسی نیر 1/5 0 7/8 275 کشاورزی
20 بیگ باغلو خاکی با هسته رسی مشکین شهر 3/2 0 20 523 کشاورزی
21 قره قیه خاکی با هسته رسی مشکین شهر 3/25 1/2 12/5 728 کشاورزی
22 مزرعه جهان خاکی با هسته رسی مشکین شهر 0/8 0/8 7/5 525 کشاورزی
23 دوشانلو خاکی با هسته رسی مشکین شهر 0/35 0/4 6/5 740 کشاورزی
24 قصابه خاکی با هسته رسی مشکین شهر 0/4 0/4 10/8 400 کشاورزی
25 ینگجه مشگین خاکی با هسته رسی مشکین شهر 0/5 0/4 12 373 کشاورزی
26 ارباب کندی خاکی با هسته رسی مشکین شهر 0/2 0/2 9 247 کشاورزی
27 طاووس گلی خاکی با هسته رسی مشکین شهر 4/5 0/8 19 183 کشاورزی
28 انار خاکی با هسته رسی مشکین شهر 1/2 0 11 305 کشاورزی
29 لنج آباد خاکی و سنگی مشکین شهر 0/65 0/4 6 111 کشاورزی
30 اینچه نو خاکی با هسته رسی مشکین شهر 0/5 0/2 11 305 کشاورزی
31 خورشید آباد خاکی با هسته رسی مشکین شهر 0/34 0 11 255 کشاورزی
32 لیکوان خاکی با هسته رسی کوثر 3/8 1/5 22 274 کشاورزی
33 قره قشلاق خاکی با هسته رسی کوثر 0/5 0/5 12 500 کشاورزی
34 ایلخچی خاکی با هسته رسی کوثر 0/7 0/3 15 250 کشاورزی
35 سکرآباد خاکی با هسته رسی کوثر 1/2 0 11 900 کشاورزی
36 پردستلو خاکی با هسته رسی کوثر 0/6 0/3 11/5 219 کشاورزی
37 گنجگاه سنگی ملاتی کوثر 0/6 0/4 3 150 کشاورزی
38 هریس سنگی ملاتی کوثر 0/4 0/2 4 180 کشاورزی
39 بوذجه خاکی همگن پارس آباد 0/6 0 8 220 کشاورزی
40 سوها خاکی با هسته رسی نمین 0/2 0/2 12 91 کشاورزی
41 آق زمان خاکی با هسته رسی نمین 0/4 0 4 320 کشاورزی
42 سربند خاکی با هسته رسی نمین 0/8 0/6 6 100 کشاورزی


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:308
تاریخ ثبت: 1399/05/19
آخرین به روزرسانی: 1399/05/19