سه‌شنبه, 30 بهمن 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 96؛

گروه تحقیقات شرکت آب منطقه ای اردبیل رتبه دوم کشور را کسب کرد

بر اساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، گروه تحقیقات شرکت آب منطقه ای اردبیل با اختلاف حدود نیم امتیاز پس از خوزستان رتبه دوم ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 96 بخش آب...

مسول میز خدمت شرکت آب منطقه ای اردبیل:

58 نوع خدمت در میز خدمت شرکت به هموطنان ارائه می گردد

مسول میز خدمت شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: این در راستای اجرای بخشنامه ریاست محترم جمهوری و هم چنین سازمان اداری و امور استخدامی کشور و بخشنامه ارسالی از وزارت نیرو،...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل خبر داد

امسال 93 حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان مسدود شده است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در اجرای پروژه های تعادل بخشی شرکت از اول سال 1397 تا ابتدای بهمن ماه بر طبق برنامه عملیاتی مدون نسبت به پر و...

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل:

20 حلقه چاه در محدوه شهرستان اردبیل تقلیل منصوبات شد

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل گفت: 20 حلقه چاه کشاورزی دارای پروانه بهره برداری مجاز که منصوبات آنها با اصل پروانه بهره برداری صادره و تعدیل شده ،مغایرت داشت...