شنبه, 24 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

در نشست ائمه جمعه استان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل عنوان شد؛

تاکید بر ترویج و فرهنگ سازی الگوی بهینه مصرف آب

نشست ائمه جمعه استان اردبیل به حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.

در ارزیابی های سال 96 مدیریت منابع آب ایران محقق شد؛

کسب عنوان «برگزیده» توسط معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و...

در ارزیابی های سال 96 مدیریت منابع آب ایران، معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و مدیر مالی و ذیحساب شرکت آب منطقه ای اردبیل به عنوان شرکت برگزیده در بین شرکتهای...

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل خبر داد:

آبگیری مخازن سدهای استان تا شروع فصل بهره برداری تداوم خواهد یافت

معاون حفاظت و بهره بر داری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: آبگیری مخازن سدهای استان تا شروع فصل بهره برداری تداوم خواهد یافت.

در ادامه حضور دوره ای مدیران استان؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در سامد حضور یافت

در ادامه حضور دوره ای مدیران استان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در سامانه سامد حضور یافت و به پرسش های مردم پاسخ داد.