یکشنبه, 29 مهر 1397

 

در دومین گردهمایی معاونین حفاظت و بهره برداری بخش آب کشور؛

 

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل حائز رتبه شایسته در ارزیابی ها شد

در دومین گردهمایی معاونین حفاظت و بهره برداری بخش آب کشور از معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل به دلیل کسب رتبه شایسته و چشمگیر تجلیل شد.  

در این گردهمایی که با حضور مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور برگزار شد، از تلاش مبتنی بر اندیشه، تجربه و تعهد مدیران و کارکنان حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل به دلیل کسب رتبه شایسته و چشمگیر در ارزیابی ها تجلیل بعمل آمد.

در این لوح که با امضای مهندس جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران خطاب به مهندس بهروز محمدی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل صادر شده، آمده است:« بی شک استمرار خدمات حفاظت و بهره برداری منابع آب مستلزم برنامه ریزی، ساماندهی منابع، مستندسازی فعالیت ها و کنترل و نظارت دقیق و همه جانبه به ویژه با نگرش و شناخت صحیح از شرایط منابع و مصارف و رویکرد و سیاست گذاری های وزارت متبوع است.

از آنجاکه تلاش مبتنی بر اندیشه، تجربه و تعهد مدیران و کارکنان حوزه آن معاونت، شایسته و چشمگیر ارزیابی گردیده است، ضمن اهدای لوح سپاس و قدردانی از اقدامات صورت گرفته امید است با انسجام و آمادگی در پیشبرد اهداف حفاظت و بهره برداری منابع آب موفق باشید.»

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران