چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل مطرح کرد؛

 

وضعیت نامطلوب مخازن سدهای استان و لزوم مدیریت مصرف

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: علیرغم بارندگی های اخیر در سطح استان ذخیره در پشت سدها از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد و بهره برداران بخش کشاورزی باید نسبت به مدیریت مصرف بهینه آب توجه داشته باشند.  

مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو با بیان این مطلب افزود: نظر به اینکه میزان بارندگی ها از ابتدای سال آبی 97-96 تاکنون به مرز 202 میلی متر رسیده و نسبت به مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته، ولی ورودی به مخازن سدهای استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد کاهش داشته و 91 میلیون متر مکعب ورودی ثبت شده ی سدهای استان میباشد.

وی در خصوص آخرین وضعیت ذخیره آب در پشت سدهای در دست بهره برداری استان تصریح کرد: علیرغم اینکه کمتر از 20 روز به شروع فصل بهره برداری مانده هم اکنون 56 درصد ظرفیت مخازن سدهای استان پر بوده و به حجم 169 میلیون متر مکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل با ارائه توصیه هایی برای زارعین با توجه به وضعیت منابع آبی منطقه اظهار داشت: با عنایت به کاهش 45 درصدی سهم کشاورزی از سد یامچی نسبت به سال گذشته علاوه بر مدیریت بهینه مصرف و جلوگیری از اتلاف آب، از کشت هرگونه محصول پر آب بر بهاره ممانعت می گردد.

مهندس پاسبان عیسی لو همچنین اظهار داشت: در سد قوریچای نیز نظر به کاهش 58 درصدی حجم مخزن نسبت به سال گذشته و به تبع آن کاهش تخصیص جهت مصارف کشاورزی از کشت هرگونه محصول پر آب بر ممانعت و همچنین در سد سبلان با توجه به کاهش 28 درصدی حجم مخزن نسبت به سال گذشته و به تبع آن کاهش امکان رهاسازی از سد و وضعیت نامطلوب حوزه آبریز دره رود از کشت برنج در حاشیه رودخانه مذکور ممانعت می گردد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران