چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

با حکم مدیرعامل؛

 

کریم قرایی به عنوان معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل؛کریم قرایی به عنوان معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب شد.  

در ابلاغی که به همین منظور با امضای مهندس اصغر سلیمان زاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل خطاب به مهندس کریم قرایی صادر شد، آمده است: «در اجرای چات تشکیلاتی مصوب شرکت و با رعایت دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران، نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان معاون برنامه ریزی شرکت منصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند قادر متعال در تحقق اهداف عالی شرکت زیر نظر اینجانب موفق و موید باشید.»

همچنین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در ابلاغیه ای دیگر مهندس جبرائیل رمضانی را به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب کرد.

در ابلاغی که به همین منظور با امضای مهندس اصغر سلیمان زاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل صادر شد، آمده است: «نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و به پیشنهاد معاون برنامه ریزی، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت منصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند قادر متعال در تحقق اهداف عالی شرکت زیر نظر معاون مربوطه موفق و پیروز باشید.»

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل

دیدگاه کاربران