چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

رئیس اداره امور منابع آب شهرستان نمین خبر داد:

 

بازدید قائم مقام و معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل از اداره منابع آب شهرستان نمین

به گزارش اداره امور منابع آب شهرستان نمین دیروز رحمت سلیمی رئیس اداره منابع آب این شهرستان از بازدید قائم مقام و معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل از اداره یاد شده خبر داد.  

طی اخبار رسیده قائم مقام شرکت آب منطقه ای اردبیل در این بازدید به بندهای حقوق شهروندی اشاره کرد و گقت: حقوق شهروندی که خود برگفته از قانون اساسی است حافظ کرامت انسانی هموطنان است که امید آن است که در عمل اداره امور منابع شهرستان نمین از این قاعده مستثنی نباشد. 

قائم مقام و معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اردبیل از طرح های عمرانی شهرستان نمین بازدید به عمل آورده و در پایان دیدار صمیمی با کارکنان امور منابع آب شهرستان نمین داشت و از نزدیک با همکاران و زحمتکشان این اداره گفتگو کرد.   

منبع خبر: روابط عمومی

دیدگاه کاربران